Razumeti grad: novogodišnje druženje, uz dve publikacije i izložbu

22.12.2021. | 18:00

U okviru programske celine Razumeti grad, u protekle dve godine smo sa mrežom saradnika, eksperata i aktivnih građana izneli brojna okupljanja i istraživanja, razmene mišljenja i znanja, obuke i radionice, učenja i jačanja. Rezultate smo predstavili u dve publikacije: Ka kolaborativnom upravljanju razvojem grada: interaktivni urbanizam i Javnost na distanci – demokratija u krizi: analiza planskih procedura u periodu pandemije, kao i na onlajn edukativnoj platformi Interaktivni urbanizam (.com).

Usled otežanih fizičkih susreta koje je pandemija donela, događaje koji su činili rad predstavljen u publikacijama smo održavali uz onlajn prisustvo publike i nismo imali mogućnosti da vam ustupimo odštampane primerke publikacije. Stoga, pozivamo vas da ovu godinu zaključimo uz okupljanje, razmenu mišljenja i druženje, na kome ćete imati prilike da preuzmete dve publikacije u štampanoj formi. Dodatno, u formi mini-izložbe moći ćete da osmotrite i vizuelne elemente istraživanja i radionica, nastalih kao rezultat višegodišnjeg rada, i da se bliže upoznate s edukativnom platformom Interaktivni urbanizam (.com).

Preuzimanje publikacija i izložbu rezultata istraživanja Javnost na distanci – demokratija u krizi i Ka kolaborativnom upravljanju razvojem grada prati druženje s autorkama i saradnicama CZKD u ovim ostvarenjima – profesorkama Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, alumnistkinjama master kursa Integralni urbanizam i ekspertkinjama organizacija Nova planska praksa, Polekol i Tačka komunikacije.

Publikacije nastaju kao rezultat saradnji podržanih kroz program Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Helvetas Srbija i Građanskih inicijativa, u kooperaciji sa Heinrich Böll Stiftung – predstavništvo Beograd, kroz inicijativu #Građaniimajumoć

Program je deo projekta „Raznorodnost u kulturi i aktivizmu“ podržan od strane Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji kroz program Podrška civilnom društvu (EU/IPA).

—————————-

Publikacije u digitalnom formatu možete preuzeti na onlajn edukativnoj platformi Interaktivni urbanizam, u sekciji Publikacije ili u okviru celina u kojima nastaju.

🔴 „Javnost na distanci – demokratija u krizi: analiza planskih procedura u periodu pandemije“, Ljubica Slavković, Ana Graovac, Jasmina Đokić, Ksenija Radovanović, Nova planska praksa, 2021:
Planiranje kao stručni i politički proces; Analiza modela i dometa učešća građana u procesu izrade i usvajanja urbanističkih planova u prvih godinu dana pandemije; Studije slučaja: PDR Avala film na Košutnjaku i dela Makiškog polja (reakcije javnosti / izjave gradskih funkcionera / analiza zapisnika Komisije za planove); Zakonom predviđena participacija (analiza propisa i prakse) i preporuke.

🔴„Ka kolaborativnom upravljanju razvojem grada: interaktivni urbanizam“, Ljubica Slavković, Marija Maruna, Danijela Milovanović Rodić, Ksenija Radovanović, CZKD, 2020:
Konflikt kao sastavni deo planskog procesa; Tri komponente projekta (istraživanja, javna arena, informisanost – onlajn platforma); Predstavljanje prva dva koraka projekta kroz 1) integralnu analizu prostornog razvoja i 2) definisanje i odbranu javnog interesa, kroz studije slučaja: vodoizvorište Makiš, spalionica Vinča, naselje Stepa Stepanović, park Ušće, kondominijum Voždove kapije.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...