Konferencija „Van zone komfora“ (19. i 20.4.)

15.04.2022. | 11:20

U trenutku kada su svet i Evropa suočeni sa ozbiljnim ratnim dešavanjima usmereni smo na mir, saradnju i proces normalizacije odnosa na prostoru Zapadnog Balkana. Cilj nam je da kroz dijalog sagledamo doprinos žena procesu pomirenja i normalizaciji odnosa u region Zapadnog Balkana, da kroz iskustva žena ali i drugih aktivista razgovaramo o novom narativu i pristupu saradnji i izgradnji poverenja među građanima i građankama regiona Zapadnog Balkana.

Konferenciji će prisustvovati predstavnice civilnog društva, kulture i umetnosti, akademske zajednice, medija i javnih ličnosti kako bi se pružio uvid u mogućnosti saradnje kroz različite oblike aktivizma, posebno ženskog aktivizma, i na taj način pokazalo da snažno prisustvo žena u javnom prostoru predstavlja temelj mira i normalizaciji odnosa na teritoriji Zapadnog Balkana.

Na konferenciji će biti dodeljena i nagrada Jelena Šantić koja inspiriše aktivistkinje i aktiviste širom regiona da čuvaju mir, grade mostove saradnje i svojim aktivizmom unapređuju naše zajednice.

 

PRVI DAN, 19.4.2022.

16.00 – 16.05h OTVARANJE KONFERENCIJE, Irina Ljubić

16.10 – 17.20h ŽENE KOJE RUŠE GRANICE. Panel je posvećen poznatim ženama koji svojim delovanjem unapređuju Zapadni Balkan, doprinose regionalnoj saradnji i čine da naš region postane bolje mesto za život. Njihovo delovanje je usmereno na sve ljude bez obzira na veru, naciju, kulturne razlike. Njihovo delovanje doprinosi da problemi žena postanu vidljivi ali i da se društvo angažuje u njihovom rešavanju. Panelistkinje:

●       Svetlana Bojković

●       Marija Ratković

●       Jelena Stupljanin

Moderira: Iva Paradjanin

17.20h – 18.30h TEMELJI AKTIVIZMA NA ZAPADNOM BALKANU – ZAŠTO I KAKO GRADIMO AKTIVIZAM U REGIONU? Ovaj panel je posvećen aktivistkinjama/fondacijama koje svojim delovanjem u regionu Zapadnog Balkana doprinose izgradnji mira, procesu pomirenja i afirmišu i podržavaju aktivizam koji je usmeren na razvoj zajednica u regionu. One predstavljaju tihe heroine našeg regiona čije delovanje predstavlja temelj unapređenja zajednica i temelj razvoja i normalizacije Zapadnog Balkana. Poseban segment biće posvećen Aleksandri Vesić.

Panelistkinje:

●       Maja Boljević, fAKT, Podgorica

●       Irina Ljubić, Fondacija Jelena Šantić, Beograd

●       Jadranka Miličević, Fondacija CURE, Sarajevo

Moderira: Vladimir Radojičić

19 – 20.00h FILM “15 GODINA NAGRADE JELENA ŠANTIĆ” I DODELA NAGRADE JELENA ŠANTIĆ

20h KOKTEL

 

DRUGI DAN, 20.4.2022

10.00 – 11.10h  DRUŠTVENE MREŽE ZA ŽENE. Era Instagrama i prikazivanja idealnih života stvorila je novi nivo društvenog pritiska na sve one koji ne izgledaju savršeno, ne kupuju hiljadu novih proizvoda nedeljno, svakoga dana nemaju stilizovani outfit, ne idu na hiljadu novih tretmana i ne obave sve korake u životu koji bi učinili da ih društvo smatra uspešnim. Paradoksalno – svi znamo da je to samo predstava, jer niko od nas ne živi idealan život niti treba da teži da se uklopi u zadate proporcije – ali je potrebno mnogo znanja i rada na sebi da bismo uspeli da se odupremo, naročito ako smo mladi. Ipak, na društvenim mrežama postoje i džepovi otpora – mesta komunikacije, razmene i dovođenja u pitanje svih patrijarhalnih konvencija društva. Ideja našeg panela je da osvetli na koji način učiniti da društvene mreže rade u korist žena.

Panelistkinje:

●       Hristina Cvetinčanin Knežević, Feminizam iz teretane

●       Milica Lukić, Admin Ženska posla

●       Maša Elezović, koordinatorka na projektu izrade platforme Združene – feministička društvena mreža

Trajanje: 70 minuta

Moderira: Jelena Višnjić, BEFEM

11.15 – 12.25h UMETNOST SARADNJE! Uloga aktivistkinja i umetnica u procesu normalizacije odnosa na Zapadnom Balkanu. Panel ima za cilj da prikaže ulogu kulture i umetnosti kao vezivnog tkiva Zapadnog Balkana, koji briše nacionalne i verske razlike i koja uspeva da stvori mostove i učvrsti saradnju među ljudima. Panelistkinje će govoriti o svojim ličnim iskustvima gradnje mostova saradnje između ljudi, kako važne teme približiti ljudima kroz kulturu i umetnost, potrebama da se više afirmiše kultura i umetnost kao sredstvo za izgradnju odnosa između ljudi. Posebno će govoriti o izložbi kao I drugim produktima koji su nastali tokom projekta.

Panelistkinje:

●       Zlatiborka Popov Momčinović, Sarajevo

●       Adriana Zaharijević, Beograd

●       Jelena Jaćimović- Jachim, Beograd

Moderira: Dubravka Stojanović

12.30 – 13.15h RUČAK

13.20 – 14.30h Panel – Aktivizmom do solidarnosti! Uloga aktivistkinja u procesu normalizacije odnosa na teritoriji zapadnog Balkana. Panel ima za cilj da prikaže ulogu aktivistkinja civilnog društva i njihov doprinos u procesu normalizacije odnosa na teritoriji zapadnog Balkana, da afirmiše saradnju i da ukaže na inicijative civilnog društva koje su doprinele procesu normalizacije među ljudima. Posebno je bitno da njihove priče inspirušu druge kako bi dali aktivan doprinos čitavom procesu normalizacije. Panelistkinje iz regiona Zapadnog Balkana će pričati o svojim ličnim iskustvima gradnje mostova saradnje između ljudi, svojim planovima za dalji rad, potrebama da se više afirmiše aktivizam na teritoriji zapadnog Balkana.

Panelistkinje:

●       Nađa Bobičić, Pobunjene čitateljke, Beograd

●       Ajna Jusić, Zaboravljena deca rata, Sarajevo

●       Ervina Dabižinović  – ANIMA, Kotor

Moderira: Tamara Urošević

14.45 – 15.00h ZATVARANJE KONFERENCIJE,  FILM FEMINIZAM SNAGA PROMENE, (FONDACIJA JELENA ŠANTIĆ I BEFEM KOLEKTIV)

Slični članci

Loading...