Promocija zbornika radova Postjugoslo/avenski TRANS životi aktivizmi kulture

19.11.2022. | 18:00

19.11.2022   18h

Promocija zbornika radova  „Postjugoslo/avenski TRANS životi aktivizmi kulture“

Promocija zbornika radova pod naslovom „Postjugoslo/avenski TRANS životi aktivizmi kulture“ biće održana u formi razgovora i diskusije o knjizi ali i o aktuelnim temama koje se tiču trans aktivizma u regionu, trans-feminističke saradnje i pojave anti-rodnih i anti-trans pokreta na postjugoslovenskom prostoru.

Zbornik „Postjugoslo/avenski TRANS životi aktivizmi kulture“ je prevedeno i dopunjeno izdanje zbornika objavljenog pod naslovom Transgender in the Post-Yugoslav Space: Lives, Activisms, Culture (Policy Press, 2022). Domaće regionalno izdanje obuhvata ukupno 17 tekstova u okviru kojih su obrađene teme trans života, aktivizma i kulture na postjugoslovenskom prostoru.

Učestvuju: Bojan Bilić, Nađa Bobičić, Nora Juno Janković i Aleksa Milanović

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...