Promocija knjige Nenada Makuljevića „Memorija i manipulacija“

16.03.2023. | 19:00

Spomenička politika u Srbiji 1989-2021

Biblioteka XX vek, 2022

 

Pored autora o knjizi će govoriti: Irina Subotić, Milan Ristović, Olga Manjović Pintar i Dubravka Stojanović. Moderator je Ivan Čolović.

Nenad Makuljević je redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Glavne oblasti njegovih istraživanja obuhvataju odnos između umetnosti i politike, srpsku umetnost XIX veka, balkansku vizuelnu kulturu, istoriografiju umetnosti i osmansko–hrišćansko–jevrejske kontakte u vizuelnoj kulturi. Makuljević je stekao doktorat na Univerzitetu u Beogradu 2004. godine. Objavio je, između ostalog, knjige Umetnost i nacionalna ideja u XIX veku: sistem evropske i srpske vizuelne kulture u službi nacije, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva 2006. i Osmansko-srpski Beograd: vizuelnost i kreiranje gradskog identiteta (1815-1878), Beograd: Topy 2014. Makuljević je učesnik više naučnih konferencija i međunarodnih projekata, kao što su Media and Memoria – Cultural science network for south/east European Studies, organized by Tanja Zimmermann – Universität Konstanz i RICONTRANS, Visual Culture, Piety and Propaganda: Transfer and Reception of Russian Religious Art in the Balkans and theEastern Mediterranean, ERC Consolidator Grant 2018.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...