RADNA ŽENA 09 Scensko čitanje: „Malvina, preterivanje“

25.05.2023. | 20:30

Prvo u nizu scenskih čitanja istraživačko-dopisivačkog projekta Tamare Antonijević, Ane Miljanić i Tanje Šljivar, iz feminističke vizure, a prema delu Mirka Kovača Životopis Malvine Trifković poklapa se, ne slučajno, sa pedesetogodišnjicom prvog pozorišnog izvođenja ovog romana/novele/životopisa u adaptaciji Miodraga Zupanca i Bogdana Ruškuca u Teatru u podrumu Ateljea 212, 1973. godine. Nakon izražavanja dubokog poštovanja prema delu jugoslovenskog Pisca, koje ćemo tekstualno gotovo preskočiti u ovom čitanju, jer potom bejaše još Malvina rođeno i Malvine prekriše celi Svet, odlomke iz naših i Piščevih tekstova, kao i fragmente radionica sa učesnicima i učesnicama pozorišnog poduhvata iz 1973. godine, predstavićemo vođene dvema strategijama, koje nalazimo i u Kovačevoj Malvini. Reč je o pripovedanju dokumentima a sada, i o dokumentaciji i arhiviranju pozorišta, te o pitanju odnosa fotografije i ekfraze, kao i o performativnim mogućnostima ovog odnosa.

Učestvuju (abecedno): Tamara Antonijević, Gordana Marić, Milan Caci Mihailović, Ana Miljanić, Dobrila Boba Stojnić, Tanja Šljivar i Milica Vranić.

Ovo scensko čitanje se ostvaruje u saradnji sa Ateljeom 212, a u okviru pozorišnog programa RADNE ŽENE Centra za kulturnu dekontaminaciju.

(Besplatne, ali potrebne) karte za scensko čitanje možete da obezbedite rezervacijom putem email-a (info@czkd.org) ili pozivom na telefone CZKD-a (od 11 do 18 časova radnim danom i subotom), a preuzmete pre početka izvođenja u Ateljeu 212.

Isto tako, karte su dostupne i direktno na Blagani Ateljea 212.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...