Radna žena 14 – Performans: A kako tvoja majka riba tepih?

18.06.2023. | 12:00

PUTZMALEREI: Održavanje slika
(putzen – čistiti, Malerei – slikarstvo) je termin koji koristim kao oznaku grupe radova, a koji se zanivaju na ličnom iskustvu rada kao čistačice u Beču.

Održavanje slika je serija koja tematizuje paralelu između gestova u mom radu, kao čistačice i umetnice. Gestovi praktikovani tokom akta čišćenja poklapaju se sa onima koje nalazimo u akcionom slikarstvu, a uspostavljajući ovakvu analogiju, odabir krpe ili mopa na radnoj površini postaje isto što i odabrati četkicu i platno. Tačka susretanja akta čišćenja i slikanja briše podeljene uloge, kao i podelu na umetnost i stvaran život. Ovim radom ispitujem ekonomske, socijalne i političke postulate austrijskog tržišta rada, kao i hijerarhijski sistem, posebno u vezi sa radnim ulogama državljanki iz bivše Jugoslavije.

Jelena Micić rođena je 1986. godine u Knjaževcu u Srbiji, i trenutno živi i radi u Beču u Austriji. Magistrirala je na odseku za Tekstualnu skulpturu Akademiji likovnih umetnosti u Beču (2020), master je Filozofije, i diplomirani je filolog Skandinavskih jezika i književnosti (2010) na Univerzitetu u Beogradu. Pored individualne umetničke prakse u kojoj se bavi slikarstvom i prostornim instalacijama, članica je neformalne grupe „UMETNIK*“ i ženskog kolektiva „I KNOW I CARE“.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...