Radna žena 16 – Umetnička kritika druge polovine 20. veka u Srbiji i Jugoslaviji: Stanovišta, koncepti, rasprave

24.06.2023. | 12:00

Projekat kritičke istorizacije likovne kritike u Srbiji i Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata je višegodišnji istraživačko-obrazovni projekat međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA-sekcija Srbije (pokrenut 2020). Potaknut je savremenim raspravama o krizi kritike i društvenih efekata kritičkog mišljenja usled prekomerne proizvodnje i potrošnje sadržaja, gubitka pažnje i analitičkog udubljivanja potrebnog za složene procese saznanja i rasuđivanja. Reč je o fenomenima ubrzavajućeg i sve-svarujućeg metabolizma globalne umreženosti, hiper-kapitalizma i proizvodnje instant-realnosti – fenomenima koji su danas povezani sa vladajućim politikama populističke desnice i njenim ciničnim odnosom prema znanju, intelektu i stručnosti.

U okviru izložbe i konferencije „Radna žena“ nastavlja se program kritičke istorizacije likovne kritike udruženja AICA kroz dva studijska predavanja praćena diskusijom o feminističkim intervencijama u polje likovne kritike. Dr Vida Knežević će govoriti o delovanju istoričarke umetnosti, borkinje za prava žena i učesnice NOB-a Fani Politeo Vučković, dok će mr Miroslav Karić i mr Slađana Petrović Varagić govoriti o arhiviranju Novih umetničkih praksi kao obliku kritičarske delatnosti stavljajući u fokus rad istoričarke umetnosti Dragice Vukadinović koja je delovala u okviru SKC-a od 1970ih godina.

Urednica projekta: dr Jelena Vesić

 

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...