Radna žena 12 – Rondo: od izloženosti do zaborava i nazad

06.06.2023. | 18:00

 

Izložba Radna žena
06.06.2023.   18h

Rondo – od izloženosti do zaborava i nazad
Branka Benčić i Aleksandra Sekulić

Program filmova i video radova autorki iz SFR Jugoslavije: „Rondo – od izloženosti do zaborava i nazad“ (Rondo: A Journey from Exposure to Oblivion and Back), kojeg su kurirale Branka Benčić i Aleksandra Sekulić, prikazan je na ovogodišnjem Festivalu Avant u Karlstadu u Švedskoj. U okviru izložbe „Radna žena“ prikazaćemo ove filmove i video radove kako bismo zajedno otvorili još polja diskusije i pitanja njihove kontekstualizacije, javnosti kojoj su bile namenjene i kojoj se danas obraćaju.

Program okuplja eksperimentalne filmove i video radove koje su stvarale umetnice i autorke filma u kulturnom prostoru SFR Jugoslavije, ispitujući prakse koje protežu od avangardnih eksperimenata, dokumentovanja svakodnevice, do radova baziranih na videu i performansu. Radovi istražuju identitet, politiku samo-reprezentacije i medijske eksperimente. Stvarani su u periodu od 1960ih, koje su obeležene talasom entuzijazma u kino klubovima i kino-amaterizmu posebno u Zagrebu, Splitu i Beogradu, i u periodu kada se pojavljuje medij videa u okviru praksi konceptualne i post-konceptualne umetnosti povezane sa Novim umetničkim praksama 1970ih. Program okuplja umetničke pozicije, kontekste i institucije koje oblikuju produkciju pokretnih slika umetnica u SFRJ: njenu prezentaciju, brigu o njoj i cirkulaciju. Osvrćemo se na neke od antologijskih umetničkih dela koja su izlagana i prepoznata širom sveta, ali  i na one autorke koje su bile izgubljene u zaboravu.

Program projekcije:

Erna Banovac: Erna (1963) 2’

Sanja Iveković: Instrukcije (Instructions, 1976) 5’

Dunja Ivanišević: Žemsko (Female, 1968) 5’

Bogdanka Poznanović: Srce (Heart, 1970) 2’

Tatjana Ivančić: Grad u izlogu (City in the Shop Window, 1969) 5’

Divna Jovanović Rondo (1973) 5’

Sanja Iveković: Looking at… (1974) 9’

Sanja Iveković: Personal Cuts (1982), 3’

Bonus program:

Miroslav Bata Petrović „Kako sam upoznao Ernu“ (2023) 12′  video prilog

Erna Banovac: Erna (2019)

Zahvaljujemo se svima koji su pomogli program: Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci za radove Sanje Iveković, porodici Bogdanke Poznanović i Milici Badalić, Kino klubu Split za film Dunje Ivanišević, Kino klubu Zagreb za film Tatjane Ivančić i Miroslavu Bati Petroviću za filmmove Divne Jovanović i Erne Banovac, kao i saradnicama Sunčici Fradelić i Sanji Kojić Mladenov.

Tema festivala Avant 2022. godine bila je posvećena produkciji iz SFRJ, više o tome na sajtu festivala.

Ilustracija: kadar iz filma „Žemsko“ Dunje Ivanišević

 

 

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...