Dani socijalnih prava – Majski susreti Inicijative A 11 od 22. do 24. maja u Beogradu

23.05.2024. | 15:30

Diskusije na aktuelne teme, filmska projekcija, izložba angažovane fotografije i predstavljanje svih novosti iz oblasti ekonomskih i socijalnih prava posetioci i posetiteljke mogu da očekuju na ovogodišnjim, trećim po redu Danima socijalnih prava.

U organizaciji Inicijative A 11, ovogodišnja manifestacija simbolično je imenovana „Majski susreti“ i fokusirana na teme beskućništva i siromaštva, izazove za sistem socijalne zaštite i sve nove i bitne teme koje su deo ekonomskih i socijalnih prava.

U periodu od 22. do 24. maja, na ukupno dve lokacije u Beogradu, tim Inicijative A 11 će sa brojnim učesnicima i gostima razgovarati o Opcionom protokolu uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, gledaćemo film „Hotel Dvojka“ i predstaviti ružniju stranu digitalizacije u javnom sektoru, konkretno u sektoru socijalne zaštite.

Učesnici i učesnice dešavanja su kako relevantni sagovornici iz struke, tako i aktivisti, profesori, kao i same osobe u situaciji beskućništva i socijalno ugroženi pojedinci. Na diskusijama ćete imati priliku da neposredno čujete kako u Srbiji sistem tretira socijalno ugrožene građane i građanke.

U nastavku pogledajte celokupnu agendu Majskih susreta 2024.

Detalji:

Predstavljanje dvogodišnjeg izveštaja Inicijative A 11 o stanju ESP u Srbiji

Konferencija za medije

Datum: sreda, 22. maj

Vreme: 11.00 – 12.30

Mesto: Medija centar Beograd, Terazije 3

U novom dvogodišnjem izveštaju, Inicijativa A 11 na jednom mestu sumira prakse i novine, legislative, izazove i preporuke za unapređenje stanja ekonomskih i socijalnih prava u Republici Srbiji. Ukazujemo na ključne izazove u oblastima prava na rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, obrazovanje i adekvatno stanovanje, naglašavajući da je reč o našim svakodnevnim pravima o kojima, kao društvo, moramo glasno da govorimo.

Inicijativa A 11 svoje izveštaje priprema i publikuje kao deo redovnog rada. Na ovaj način postižemo efekat ne samo kroz ukazivanje na aktuelne prakse, već i kroz stvaranje vredne arhive javnih politika.

Učesnici:

Danilo Ćurčić, Inicijativa A 11

Milica Marinković, Inicijativa A 11

Milijana Trifković, Inicijativa A 11

Marko Vasiljević, Inicijativa A 11

Moderacija: Gorica Nikolin, Inicijativa A 11

 

Digitalizacija i prateći izazovi u sistemu socijalne zaštite

Diskusija

Datum: četvrtak, 23. maj

Vreme: 15.30 – 17.00

Mesto: Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21, Beograd

Ulaz slobodan

Tehnologija 21. veka donosi velike benefite za savremeno društvo. Ipak, gde postoji bilo kakva prilika za zloupotrebu te tehnologije, čovek će pronaći način da je primeni. Zloupotreba savremene tehnologije u Srbiji se najjasnije manifestuje kroz novi Zakon o socijalnoj karti i uvođenje informacionog sistema koji, kroz poluautomatizovano odlučivanje, lišava siromašne i marginalizovane prava na novčanu socijalnu pomoć.

Učesnici panela diskutovaće o opasnostima digitalizacije u sistemu socijalne zaštite, štetnosti testiranja tehnologija na određenim grupama građana, a sve kroz navođenje primera zloupotreba koje su prethodno štetu nanele građanima i građankama i u drugim državama Evrope i sveta.

Učesnici:

Nađa Marković, Inicijativa A 11

Imogen Richmond-Bishop, Amnesty International

Natalija Perišić, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Dijana Janković, Društvo socijalnih radnika Srbije

Moderacija: Danilo Ćurčić, Inicijativa A 11

 

„Hotel Dvojka“ i beskućništvo u Srbiji

Projekcija i diskusija

Datum: četvrtak, 23. maj

Vreme: 18.00 časova

Mesto: Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21, Beograd

Ulaz slobodan

Ovaj dugometražni dokumentarni film fokusira se na život osoba o situaciji beskućništva koji žive u tramvajskoj liniji 2, u Beogradu. Ovaj „krug dvojke“, imaginarna linija kojom kruži tramvaj, odvaja ljude na margini od ostalih građana koji se, u urbanom dobu, smatraju svojevrsnom elitom Beograda, otcepljenom od briga nižih staleža. Ova zimska priča prenosi doživljaje onih koji se služe uslugama „pokretnog hotela“ i vode život drugačiji od života urbanih Beograđana.

Nakon projekcije i vođeni utiscima, posetiteljke i posetioci mogu da prisustvuju i učestvuju u diskusiji o beskućništvu. Sa gostima ćemo razgovarati o izazovima života na ulici, institucionalnim problemima, a utiske će sa prisutnima podeliti i osoba u situaciji beskućništva.

Učesnici:

Ivan Arsenov, Kuhinja solidarnosti Novi Sad

Marija Milić, ADRA – Adventistički humanitarni i razvojni rad

Milan Spaček, osoba u situaciji beskućništva

Milana Ljubičić, Institut za sociološka istraživanja

Moderacija: Marko Vasiljević, Inicijativa A 11

 

Opcioni protokol i mogućnosti zaštite ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji

Diskusija

Datum: petak, 24. maj

Vreme: 12.00 – 13.30

Mesto: Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21, Beograd

Ulaz slobodan

Opcioni protokol uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima postao je deo našeg pravnog poretka krajem 2023. godine, nakon više od pet godina intenzivnog zalaganja Inicijative A 11 za njegovo usvajanje. Reč je o međunarodnom ugovoru koji građanima i građankama Srbije omogućava međunarodnu zaštitu pred Komitetom Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava, u slučaju kad svoja prava ne mogu da ostvare pred domaćim sudovima (kolokvijalno, govorimo o „Strazburu za ekonomska, socijalna i kulturna prava“).

U diskusiji ćemo se baviti mogućnostima primene ovog protokola, ko će od njega imati najveću korist i u kojim situacijama, kako izgleda postupak pred komitetom i kako se aktivira i konačno razgovarati o mogućnostima koje sudska i kvazi sudska tela imaju u pogledu transformativnog i reformskog uticaja na ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava.

Učesnici:

Irene Escorihuela Blasco, Observatori DESCA

Ana Martinović, advokatica

Aleksandra Petrović, Međunarodna organizacija rada

Danilo Ćurčić, Inicijativa A 11

Moderacija: Milica Marinković, Inicijativa A 11

 

Siromaštvo i percepcija siromaštva

Diskusija

Datum: petak, 24. maj

Vreme: 15.00 – 16.30

Mesto: Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21, Beograd

Ulaz slobodan

U državi u kojoj je, statistički posmatrano, svaki peti građanin u riziku od siromaštva, ne postoji tema toliko aktuelna kao što je borba protiv siromaštva. Ipak, ona uporno izostaje iz dominantnih narativa, bilo da oni dolaze od nosilaca političkih funkcija, drugih političkih aktera, medija ili civilnog društva. Ko se u Srbiji i kojim merama bori protiv siromaštva, na šta se svodi život sa socijalnom pomoći (ili, pak, prosečnom platom), ko doprinosi širenju različitih narativa o socijalno ugroženima i šta moramo da menjamo da bismo bili bliži idealima solidarnosti, socijalne pravde i jednakosti neka su od pitanja koja ćemo otvoriti u društvu naših sagovornica i sagovornika.

Učesnici:

Irena Pejić, Mašina

Sarita Bradaš, Fondacija centar za demokratiju

Marija Babović, Institut za sociološka istraživanja

Dunja Šormaz, Centar za socijalni rad

Moderacija: Sandra Mandić, novinarka

 

Tokom trajanja „Majskih susreta“, imaćete priliku da u prostoru Centra za kulturnu dekontaminaciju pogledate izložbu fotografija koje potpisuje međunarodni fotograf Daniele Stefanizzi. Ovaj internacionalni fotograf, rođen u Bolonji, a odrastao u Lečeu, kroz objektiv predočava život u neformalnim romskim naseljima u Srbiji.

Fokus rada autora je društveno angažovana reportažna fotografija. Tokom godina rada njegove fotografije dobile su mesto u brojnim međunarodnim magazinima, neretko nagrađene za doprinos skretanju pažnje na socijalno ugrožene pojedince.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...