Granica povreda - Smejući se strahu u lice

Iako je Evropa suočena sa izazovom redefinisanja same sebe, u debatama o migracijama u političkom i medijskom diskursu dominantna su pitanja ekonomije i kulture (sa sociološke tačke gledišta). Šta onda može biti uloga humanosti i umetnosti u ovom procesu redefinicije? Moramo da stvorimo kontra-narativ o onome što je potrebno – solidarnost i suprotstavljanje onima koji stvaraju uslove iz kojih strah i anksioznost oko „drugog“ nastaju. Da postavimo neprijatna pitanja o sebi, postojećoj Evropi i Evropljanima, ali i o drugom akteru krize, migrantu, neevropskom autsajderu i zajedno istražimo odgovore na naša pitanja. Ovo će nam omogućiti da vidimo da su ti „drugi“ ljudska bića sa istim težnjama kao i mi, i da smo svi eksploatisani i dominirani snagom „pravih drugih“.

Naš pristup je inovativan u istoriji programa Kreativna Evropa jer gleda na humor kao na umetničku, kulturnu i društvenu silu. Izazov je u kulturnim razlikama u razumevanju humora u evropskom i arapskom svetu, u izboru specifičnog žanra za mirno rešavanje savremenih problema s kojima se naša društva suočavaju danas, izazov po pitanju tabua i borba protiv stereotipizacije na obe strane. Humor smanjuje stres tako što nam pomaže da gledamo svet iz drugačije perspektive. Humor pomera načine na koje mislimo i daje kvalitet percepcije koja nam omogućava da doživimo radost čak i kada se suočavamo sa teškim vremenima. Svi se osećamo donekle ranjivim, stoga je veoma važno da kultura omogućava ljudima da razgovaraju o svojoj nesigurnosti i ranjivosti, ne dozvoljavajući da neka strana postane ili cenzor ili propovednik.

Ako je borba za Evropu i njeno redefinisanje u odnosu na globalnu krizu našeg vremena toliko ozbiljna, traumatična, užasna, kako uopšte razmišljati o smehu? Mi kažemo suprotno. Humorom ćemo razvijati evropsku umetnost, biti kritični i politički nekorektni, postavljaćemo neprijatna pitanja i ponekog možda pomalo uvrediti, kako bi dosegli dublju istinu, podelićemo mudrost i stvoriti zajednička značenja, pobunićemo se protiv ekstremističkih narativa, posredovaćemo intekulturnim dijalogom, podelićemo prijateljske opaske, bićemo kreativniji, smešniji i nositi se zajedno s problemima, smejući se.

Čak iako se samo dva čoveka nasmeju na istu šalu, to je siguran znak da su uspostavili kontakt jedan s drugim na dubokom nivou. To je, u svakom slučaju, najteže i najvažnije dostignuće čovečanstva. Činjenica da je obojicu zagolicala ista šala, pokazuje da dele zajedničku humanost.

O projektu

Umetnički projekat u trajanju od 4 godine (2017-2020) namenjen je kreativnim istraživanjima i društvenom razvoju zasnovanom na umetnosti, koji angažuje umetnike da istražuju pitanja migracija, imigracije i društvene kohezije zajednica u savremenoj Evropi, kroz medij crnog humora kao estetskog / poetskog izraza i smeha kao mehanizma za interkulturnu socijalizaciju i stvaranje kolektivnog identiteta.

Interdisciplinarni projekat realizuje se u 7 evropskih gradova: Geteborg (Švedska), Beograd (Srbija), Luvarden (Holandija), Gabrovo / Plovdiv (Bugarska), Košice (Slovačka), Zagreb (Hrvatska) i Solun (Grčka), kao i Istanbul (Turska). Iz regiona Bliskog istoka učestvuju:  Bejrut (Liban), Ramala (Palestina), kao i Sirija i Jordan kroz fondaciju Mitost iz Berlina (program Tandem Šaml). Evropski partneri podrške su Lesterski Festival Komedije (UK) i Mreža gradova komedije (Švedska, Danska, Norveška).

Dvadeset umetnika će pokrenuti dijalog između dve ciljne grupe: evropskih stanovnika i novopridošlih neevropskih migranata, u kritičkoj analizi evropskih i arapskih kulturnih stereotipa, političke korektnosti, cenzure i slobode izražavanja, humora kao sredstva za smanjenje tenzije izazvane istorijskim i emocionalnim traumama, kao i koncepta Evrope i Sredozemnog mora kao zone kontakta između evropskih i arapskih stvarnosti i ideoloških narativa.

http://borderlineoffensive.eu/

Partneri u projektu su:
TILLT / Geteborg, Švedska // CZKD / Beograd, Srbija // Kunstverk / Luvarden 2018, Holandija // Kuća humora i satire / Gabrovo, Bugarska // CIKE + Kair / Košice, Slovačka // Centar za mirovne studije (CMS) / Zagreb, Hrvatska // Simbiosis // Solun, Grčka

Pridruženi partneri:
Zoukak Teatar / Bejrut, Liban // Anadolu Kultur / Istanbul, Turska //
Opština Ramala / Palestina // Etidžahat Nezavisna kultura / Sirija //
Program Tandem / Nemačka

Nema sadržaja.

Loading...