Integritet i autorstvo u novinarstvu na Zapadnom Balkanu

Dvadeset prvi vek je trebalo da bude zlatno doba novinarstva, preciznije, pristupačnije, transparentnije vreme društvene povezanosti u potrazi za javnim interesom. Najbolje novinarstvo danas bi trebalo da bude bolje nego ikad, da povezuje originalne izvore, bude otvoreno za komentare i kritiku javnosti, da bude angažovanije nego ikad u razgovoru i saradnji sa širim spektrom aktera. U čemu je problem? Verujemo da odgovor leži u vraćanju integriteta i autorstva u novinarstvo.

Cilj projekta je prepoznavanje slobode izražavanja kao ključnog stuba nezavisnog novinarstva, i prepričavanje profesionalnim novinarima i tradicionalnim i novim medijskim korisnicima o principima i praksama profesionalnog, etičkog i odgovornog novinarstva koje služi javosti i pružanje podrške političkoj participaciji i demokratizaciji društva.

Region Zapadnog Balkana je, u smislu medija i činjenica, suočen sa nedostatkom javnog prostora u politici i zajedništvu, sa paralelnim javnostima koje se međusobno ne prepoznaju. Populizam je jasno vidljiv u jeziku zajedničkih prostora, prisvajanju jezika demokratskog diskursa od strane desničara, kompresiji većine reči u najmanje ideje i „kada ostanemo bez ideja, reči su vrlo korisne“ (Gete). Zvuči kao sloboda izražavanja, samo uređena kao poraz građana i ljudskih prava. Od novinara se očekuje da znaju razliku, sa svim rizicima koje to podrazumeva.

Autorstvo predstavalja ogroman izazov za novinare, profesionalce u vestima, policy-makers, i aktiviste za medijske reforme koji su zainteresovani za oblikovanje budućnosti medija. To će veoma promeniti ne samo novinarstvo i industriju vesti, već i aktuelnu demokratiju.

Moć medija je ogromna, i najbolji su medijum kreativnosti. Kroz outreach kampanju ćemo ispitati kako ovi angažovani građani i medijski profesionalci mogu da unaprede kvalitet informacija na Zapadnom Balkanu.

Ove interakcije će poboljšati komunikaciju i program mejnstrim medija. Kroz interdisciplinarne radionice i treninge na regionalnom nivou, cilj projekta je da inspiriše integritet novinara i odgovorno uredništvo u medijima kako bi se popravio sadržaj, usvojio diskurs poštovanja ljudskih prava i odbacile prakce raspaljivog jednostranog novinarstva.

Kroz produkciju kvalitetnih vesti i istraživačkih priča cilj ovog projekta je da uspostavi visoke standarde kvaliteta u novinarstvu Zapadnog Balkana. To bi uvelo principe i prakse profesionalnog, etičkog i odgovornog novinarstva koje služi javnom dobru i podržalo demokratizaciju društva.

Takođe, kroz naše aktivnosti želimo da odgovorimo na nov kontekst u društvu i na zahteve za medijsku pismenost, sa željom da povećamo potražnju za odgovornim medijima promovisanjem profesionalnih standarda i međunarodnih praksi koje štite slobodu izražavanja i podstiču kulturu kritičkog mišljenja kroz edukaciju šire javnosti o štetnom uticaju medijskih manipulacija na demokratiju i evropske vrednosti.

Naš cilj je da podignemo svest o uticaju različitih oblika netolerancije na zarobljene i ubijene novinare proteklih godina, korupciju medija i sadržaj podložan cenzuri, govoru mržnje, i raspaljivog jednostranog novinarstva naročito među širom publikom, liderima u zajednici, osetljivim grupama i zajednicama.

Autorstvo i integritet predstavljaju jedan od velikih društvenih i političkih problema našeg vremena, i duboko će promeniti ne samo novinarstvo već i industriju vesti, kao i trenutnu demokratiju.

Partneri u projektu su:

Hilma Unkić (urednica i novinarka / Bosna i Hercegovina); Karolina Risto / Erida Shani / Beklie Koltraka (Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore//Pozitivi.org Tirana / Albania); Ana Petruševa (BIRN Skoplje / Makedonija); Aulonë Kadriu / Qendresa Kastrati, (Kosovo 2.0 Priština / Kosovo); Milica Bogdanović (Center for Democratic Transition Podgorica / Crna Gora).

Projekat je podržan od strane Human Rights Fund (2019-2021) / Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu.

Nema sadržaja.

Loading...