Pejzaži koji se sećaju

Terenski seminar – Spomenici i memorijalni kompleksi socijalističke Jugoslavije

Slike spomenika i memorijalni kompleksa podignutih u vreme socijalističke Jugoslavije, u znak sećanja na dramatične i tragične događaje iz Drugog svetskog rata, su u skorije vreme privukle značajnu pažnju i medijski prostor. Ovi spomenici i lokaliteti, izgrađeni uglavnom tokom 60ih i 70ih godina prošlog veka – koji su postali poznati zbog svojih neobičnih oblika i često poređeni sa nekim naučnofantastičnim prizorima ili vanzemaljskim građevinama – su postignuća jedne specifične kulturne i spomeničke politike SFRJ koja je oslikavala ciljeve, prakse i zablude jedinstvenog političkog sistema, strastveno razvijanog i rapidno razrušenog između 1945. i 1990. godine.

Ovi lokaliteti i spomenici su uglavnom osmišljeni kao konkretne prostorne intervencije vezane za specifičnu lokaciju i povezane sa njenim posebnim narativom. Kao takvi oni predstavljaju partikulrni oblik sećanja u vidu osvete kolektivnom revolucionarnom voljom, duhom i odlučnošću zbog agonije i mučenja mase ljudi. Ovi apstraktni-simbolični oblici su dizajnirani u netradicionalnim i ekonomičnim umetničkim materijalima (uglavnom beton i aluminijum) i postali su znamenitosti koje generišu savremena istraživanja i diskusije.

Cilj ovog seminara je da okupi istraživače, studente i umetnike zainteresovane za nasleđe socijalističkog perioda. Kustos i vođa seminara je Branislav Dimitrijević, profesor istorije i teorije umetnosti, i stručnjak za modernu jugoslovensku kulturu. Stručna saradnica na projektu je arhitekta Ljubica Slavković. Lokaliteti posećeni tokom seminara služe kao posticaj za razne vrste istraživanja: istorijskog, socijalnog i umetničkog.

Cilj seminara je:
1) deljenje znanja o ovim specifičnim lokalitetima, o događajima koje evociraju, o društvenom i političkom kontekstu kao i kritička analiza njihovih savremenih interpretacija i načina upotrebe;

2) istraživanje fizičkih i formalnih senzacija i evokacija podstaknutih ovim lokalitetima;

3) diskutovanje o rezultatima trenutnih akademski i umetničkih istraživanja vezanih za ove lokalitete i daljem istraživačkom potencijalu u različitim oblastima.

Prvog dana seminara (6. jul), grupa je posetila Muzej Jugoslavije i Memorijalni centar „Josip Broz Tito“. Popodne jue slobodno za istraživanje grada.

Drugog dana (7. jul) grupa je posetila Valjevo (Spomenik Vojina Bakića Stjepanu Filipoviću), Užice (Memorijalni kompleks Kadinjača, Miodraga Živkovića), Čačak (Mauzolej borbe i pobede Bogdana Bogdanovića) i Kragujevac (Memorijalni park Šumarice, uključujući spomenike Miodraga Živkovića i Vojina Bakića).

Trećeg dana (8. jul) seminara grupa je posetila Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu – Jasenovac (Kameni cvet Bogdana Bogdanovića) i Kozaru (Memorijalni kompleks Mrakovica Dušana Džamonje).

Poslednjeg dana (9. jul) su projekcije filmova u Centru za kulturnu dekontaminaciju, otvorene za javnost:

15h: Pejzaži rata, pejzaži mira
Režija: Aron Sekelj
Srbija, Nemačka, 52’, 2017.
Trejler: https://vimeo.com/208915713

16h: Spomenik
Režija: Igor Grubic
Hrvatska, 50′, 2015.
Trejler: https://vimeo.com/151037590

17h – 18h – Pauza

18h: Dubina dva
Režija: Ognjen Glavonić
Srbija, Francuska, 80′, 2016.
Trejler: https://vimeo.com/178747664
Projekcije uključuju i razgovor sa Ognjenom Glavonićem, Aronom Sekeljem i Branislavom Dimitrijevićem.

Seminar organizuje Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD) u Beogradu (RS) u saradnji sa Muzejem savremene umetnosti (Zigen, Nemačka), LUCA školom umetnosti (Brisel, Belgija) i Muzejem savremene umetnosti u Bukureštu, Rumuniji.

  • Pejzaži koji se sećaju – Filmski program

    Pejzaži koji se sećaju – Filmski program

    Kao deo projekta Remembering Landscape (http://www.mgk-siegen.de/eng/exhibitions-und-collection/exhibitions/remembering-landscape/landscape.html) koji je pokrenuo Muzej savremene umetnosti u Siegenu (Nemačka) CZKD organizuje filmski program koji čine tri novija i…

    09.07.2018. | 15:00
Loading...