Mapiranje strategija za zaštitu braniteljki i branitelja ljudskih prava

CZKD želi da ovim projektom osvetli i dokumentuje sve one strategije koje aktivistkinje i aktivisti za ljudska prava koriste da bi zaštitili sebe, svoj rad i organizacije u kojima rade, te obrasce suočavanja sa izvorima i vrstama pritisaka i pretnji. Cilj istraživanja je i da otkrijemo ko su saveznici braniteljkama i braniteljima u njihovom radu, kao i kakva je uloga međunarodnih institucija, domaćih nezavisnih institucija, civilnog sektora i vladinih institucija.

Istraživanjem su obuhvaćene aktivistkinje i aktivisti za ljudska prava, novinarke i novinari, predstavnici organizacija koje se bave zaštitom socijalnih i ekonomskih prava, zaštitom i očuvanjem životne sredine, ženske i feminističke organizacije, organizacije za zaštitu prava LGBTQIA+ osoba, organizacije koje se bave suočavanjem sa prošlošću, nezavisni mediji i institucije koje se bave istraživanjem korupcije i organizovanog kriminala, i druga relevantna tela.

Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Srbiji kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)

Nema sadržaja.

Loading...