Performans, istorija, akcija!

Pojekat Centra za kulturnu dekontaminaciju: „Performans, istorija, akcija“ predstavlja seriju događaja tokom koje značajni umetnici, teoretičari i istoričari umetnosti koji svoj rad vezuju za performans – učestvuju u premijernim i ponovnim izvodjenjima, diskusijama, predavanjima i razlicitim umetnickim i teorijskim formama događaja osvetljavajući tako praksu performansa kao žive tradicije vizuelnih umetnosti na ovim prostorima, na savremen i kritički način. S obzirom na istorijske aspekte umetnosti performansa i njenu poziciju u aktuelnim stvaralačkim trendovima i praksama na internacionalnoj umetničkoj sceni, nužno je reći da se prisustvo ove vrste produkcije u našoj sredini gotovo simptomatično tretiralo kao svojevrsna nestabilna, vaninstitucionalna i establišmentu preteća vrsta kreativne upotrebe van-umetničkih sredstava. U okviru ovog ciklusa do sada su izvedeni i predstavljeni projekti Tomislava Gotovca “Paranoia View Art”, Jusufa Hadžifejzovića „Čarlama Depot“, Slavka Bogdanovića „Final Shot“, Živka Gvozdenovića „Untitled“, Živka Grozdanića Gere “Ustav”, Sandre Sterle “Visiting Reality”, Ariona Arslanija “Action Art”, Anete Stojnić “Kiborzi i drugi Drugi”.

Loading...