Protiv zaborava - četiri logora Drugog svetskog rata u Beogradu

Za vreme Drugog svetskog rata u Beogradu su postojala četiri koncentraciona logora. Istorija logora i žrtve posle osamdesetih godina prošlog veka instrumentalizovane su u političke svrhe, a inicijative nevladinih organizacija i zajednica sećanja, mediji i političari uglavnom ignorišu. Cilj projekta je da proširi obaveštenost o stvarnim dogođajima u Drugom svetskom ratu, pojača sećanja na zločine nacista i njihovih domaćih kolaboracionista u četiri logora nad Jevrejima, Romima, Srbima i pripadnicima drugih nacija i različitih političkih uverenja. Takođe, cilj je da se podstakne javna rasprava o načinu obeležavanja sećanja na žrtve. Projekat planira organizaciju četiri javna događaja, TV serijal, stalnu debatu na društvenim mrežama, kao i tribinu razmatranja koncepcijske i etičke osnove načina sećanja na logore i žrtve. Dugoročniji cilj projekta je da učini legitimnim uključivanje javnosti u debate o Drugom svetskom ratu i o logorima, u naporu da spreči zloupotrebe i instrumentalizaciju istorije, kao što to čine stranke na vlasti i ograniči njihove ambicije da diktiraju istorijska sećanja zidanjem spomenika, ritualima komemoracija, sadržajima u školskim udžbenicima zavisno od političkog interesa. Projekat otvara i podstiče debate o zločinu i žrtvama, a sećanje čini živim, dok gradnja spomenika predstavlja jedino prolongiranje, a time i odlaganje sećanja.

Loading...