Puls Evropre

Pristupanje Evropskoj uniji nije samo puki poduhvat političke elite i organa EU koji često mere uspeh procesa važnim prekretnicama, poput otvaranja novih poglavlja i uspešnog zatvaranja otvorenih poglavlja. Ovaj proces može biti dugotrajan i zahtevan s mnogo tehničkih aspekata. Za EU, kao i za zemlju u procesu pridruživanja, važno je da postoji kohezivni kapital – onaj sa zajedničkim i internalizovanim evropskim vrednostima, kao i da građani osećaju da nisu isključeni iz tog procesa. Istinski uspeh procesa pristupanja zahteva ne samo niz reformi, već i sprovođenje reformi na odgovoran i transparentan način – što sve podstiče potrebu za informisanim građaninom. Mnogi faktori utiču na stavove građana i ne postoje pojednostavljene korelacije. Međutim, raspoloženje građana, tj. odnos prema EU integraciji može uticati na proces i njegov ishod.

Međutim, nalazi različitih istraživanja ukazuju na vrlo nizak nivo sadržaja koji se fokusira na pridruživanje EU u svim vrstama medija i šta više, ovaj sadržaj se uglavnom oslanja na državne izvore. Nedostaje sadržaj koji bi složene tehničke aspekte procesa razvio u priče o temama koje mogu interesovati građane.

Cilj projekta Puls Evrope je podizanje svesti, informisanje javnosti i valjano razumevanje procesa pristupanja Srbije i povećanje svesti o procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi Gete institut u saradnji sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije (NUNS) i Centrom za kulturnu dekontaminaciju (CZKD).

Loading...