Razumeti grad

Potaknuti sve invazivnijim prostornim promenama u Beogradu i regionu i (ne)ućešćem građana u kreiranju svog životnog okruženja, smatramo nužnim ukrupnjavanje zajedničkog delovanja, te obuhvatanje brojnog gostujućeg i domaćeg programa CZKd-a koji se bavi temama razvoja grada u jedinstvenu programsku celinu.

U tranzicionom i post-tranzicionom društvu Beograda i regiona, prostor je jedan od glavnih resursa eksploatacije, dok istovremeno ne prestaje da bude fundamentalni činilac društva i kvaliteta života. Pitanje razvoja društva, društvenih odnosa i kvaliteta života neraskidivo je povezano sa procesima proizvodnje prostora, a građansko delovanje s njegovim razumevanjem. U razvijanju kritičkog mišljenja i građanskog delovanja CZKd izdvaja kao nužno razumevanje i promišljanje razvoja naših gradova, razmenu znanja, razvoj dijaloga i javnih diskusija.

CZKd ima puno razloga za osnivanje ovakve programske celine, budući da je organizacija kulture i civilnog društva koja je gradila i izgradila svoju delatnost kao građevinski i kao građanski projekat, osvajanjem prostora i neprekidnim javnim programom. Invazivne prostorne promene Beograda podrazumevaju i direktno ugrožavanje i brisanje javnog prostora, čemu CZKd prkosi u kontinuitetu već 23 godine i namerava da to čini i u godinama koje dolaze.

Programska celina „Razumeti grad“ sastoji se iz niza gostujućih programa u CZKd na teme urbanih politika, promišljanja razvoja grada, arhitekture, nasleđa i građanskog delovanja, i projekata CZKd usmerenih na pomenute teme, uz snažno isticanje značaja (formalnog i neformalnog) obrazovanja.

* U okviru ove programske celine CZKd je, zajedno sa Do.co.mo.mo Srbija, uspostavio digitalni repozitorijum Arhiva modernizma.
https://www.arhivamodernizma.com/

**Ilustracija: Marija Maruna, za potrebe projekta Ka kolaborativnom upravljanju

 

Nema sadržaja.

Loading...