Studije konteksta – Diverzitet diverziteta

Studije konteksta su dugoročni projekat CZKD-a i partnera u Nišu, Subotici i Novom Pazaru. U formi samoorganizovanog obrazovanja, učesnici/polaznici upoznavaće se sa nasleđem savremenih kritičkih praksi, istorije politika emancipacije, ali i prilika da učestvuju u organizovanju javnih događaja uz pomoć i u saradnji sa širom zajednicom Centra, u okviru različitih formi kurseva, rada u produkcijama, kroz javne konsultacije, diskusije i intervjue.

Svoje simboličke i tehničke resurse, svoju memoriju i produkciju stvaljamo kao inventar na raspolaganje polaznicima za formiranje otvorenog programa, metodološkog i tematskog okvira, koji će se otvoriti za kritičko promišljanje javnog i političkog prostora i na taj način reafirmisati autore i autorstvo kao osnov kritičkih praksi. Polaznici će iskoristiti kurseve da razviju svoje ideje i na kraju kursa svoju temu obraditi u nekom od oblika javnog kulturnog ili umetničkog događaja u svom gradu i potom na zajedničkom trodnevnom seminaru/plenumu u CZKD-u, u Beogradu.

Cilj Studija konteksta bilo bi preispitivanje značenja javnosti i javnog otvaranje prostora kritičkih praksi u odnosu na neposredno okruženje i nasleđe civilnog društva.

Loading...