Svedočenja - istina ili politika

Projekat Svedočanstvo — istina ili politika nastoji da poveća produkciju kapitala znanja, šireći realnosti činjenica o ratovima – njihovim učesnicima, uzrocima i posledicama kroz sakupljanje svedočanstava od direktnih učesnika ratova i anti-ratnih aktivista. Reflektujući ta svedočanstva kroz izložbe i konferencije naglašava se uloga samog svedočanstva kao čina aktivnog građanstva u kreiranju istorijskog narativa putem javne debate. Tokom konflikta, kao i posle njih, zvaničnici svih zemalja naslednica Jugoslavije koristili su neka od svedočanstava u medijima, udžbenicima, istorijskim, izložbama i muzejskim postavkama kako bi opravdali svoje nacionalne, etničke ili religiozne pozicije. Drugi, koji ne bi pristajali na opravdavanje ovih pozicija, bili su ućutkivani kroz direktnu političku represiju i kroz sistematsko brisanje referentnih okvira koji bi povezivali ova svedočanstva s realnošću za koju se pretpostavlja da reprezentuju. Baš ova vrsta svedočanstva koja ukazuje na funkcionisanje sistema je svedočanstvo koje Primo Levi definiše kao antifašističko i, samim tim, političko. Na osnovu Fukoovih teza pretpostavljamo da funkcija intelektualca nije da vodi mase, već da se bori protiv prepreka koje mu postavljaju kolege i koje onemogućavaju da ova svedočanstva budu efektivno čuta u javnoj sferi. Od završetka ratova, stasale su nove generacije koje nemaju direktnog iskustva rata. One su o ratovima bile informisane samo putem takvih manipulativnih narativa. Ovaj projekat pokazuje kako individualna svedočanstva mogu da deluju kao kritička snaga naspram zvanično komunicirane istorije i da reflektuju zajedničko iskustvo ovih ratova i njihovih posledica. Umetničko istraživanje, izložbe i konferencije će ispitati kako nastaje realnost iz pluraliteta svedočanstava bez obzira na različite regulativne mere koje se preduzimaju od strane različitih slušaoca – pojedinaca, institucije, teorije, discipline, ideologije i samog jezika – zarad objedinjavanja govora.

Nema sadržaja.

Loading...