CZKD tim

Aleksandar Obradović

Aleksandar Obradović je saradnik u Centru za kulturnu dekontaminaciju.

Angažovan je kao koordinator projekata, fundraiser i istraživač od 2017. godine, na projektima migracija, integracija i interkulturnog dijaloga.

Diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a magistrirao na EHESS-u u Parizu na temu nacionalnog identiteta francuskih državljana koji žive u prekomorskim francuskim teritorijama. Osnivač je think-tanka Philopolitics.

U Srbiji je radio kao istraživač i analitičar Helsinškog odbora za ljudska prava. Na tom položaju specijalizirao se za pitanja etničkih manjina u post-jugoslovenskom prostoru i za pitanje nacionalizma i nacionalnog identiteta. Uradio je dva terenska istraživanja u Bosni i na Kosovu, koja su rezultirala publikacijama. Aleksandar je takođe radio pri Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije kao kontakt tačka za program EU „Evropa za građane i građanke“. Tokom 2008. godine bio je angažovan i od strane češke vlade kao spoljni konsultant na kreiranju političke strategije za Balkan tokom češkog predsedavanja Savetom EU.

Aleksandar se bavi temama postkolonijalizma, kulturoloških identiteta i pitanjima političke reprezentacije u prostoru. Govori češki, engleski, francuski i srpskohrvatski.

Loading...