Aleksandra Sekulić je programska direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju.

Doktorski kandidat na grupi Teorija umetnosti i medija na Fakultetu za medije i komunikaciju Beogradu. Master studije završila na grupi Menadžment u kulturi i kulturna politika na Balkanu (Univerzitet umetnosti u Beogradu/ Universite Lumiere Lyon 2, UNESCO Chair) sa tezom “Arhiv kao kulturna forma: stvaranje video arhiva i databaza” (mentor: Milena Dragićević-Šešić, ko-mentor: Gaby Wijers, NVIM, Amsterdam). Diplomirala Opštu knjizevnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Urednica programa u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu od 2010. godine (vizuelne umetnosti i filmski program, Delegirani javni prostor, Studije konteksta, Pertej i drugi projekti). Članica je Low-Fi Video pokreta (1997-2003.), grupe Kosmoplovci (od 2001.) i tima Medijska arheologija (www.medarh.org). Sa kustoskinjom Brankom Benčić realizovala izložbe „Video , televizija, anticipacija“ (MSU Beograd, MSU Zagreb), „Slobodan Šijan – Filmski letak“ (CZKD, MMC LUKA Pula). Sa timom Medijska arheologija realizovala programske cikluse i projekte: “Devedesete”, “Mogućnost izbora”, “Glasačka mašina”, “Omladinska kultura u SFRJ” (kao ciklus programa i TV emisija u saradnji sa Javnim servisom).  Sa grupom Kosmoplovci iz Beograda i Narodnom bibliotekom Srbije realizovala 2010. godine istraživanje, izložbu u Lajpcigu i knjigu “Nevidljivi strip: Alternativni strip u Srbiji 1980-2010.”. Uređivala i organizovala programe Akademskog filmskog centra u Beogradu od 2005. do 2008. (Festival novog filma i videa ALTERNATIVE FILM/VIDEO, ”Videografija regiona”,  “Holandski video u Beogradu”; manifestacija “+- 40 godina-1968-2008”, i drugi).

Loading...