Ana Ćosić je finansijski menadžer u Centru za kulturnu dekontaminaciju.

Zadužena za finansijski menadžment funkcionisanja organizacije i programske budžete. Sakuplja i procesuira odatke o troškovima raznih predloga projekata iz oblasti kulture, finansijske predloge i follow-up komunikaciju sa sponzorima i pokroviteljima.

Obrazovanje: MA iz ekonomije, Univeritet u Albaniju, Njujork, oblast interesovanja: međunarodna trgovina i finansije; Master teza: Uzajamno kretanje među tržišta kapitala u Nemačkoj i SAD: empirijska analiza; BA iz ekonomije, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija.

Loading...