Dejan Vasić je saradnik i kustos programa likovnih umetnosti u Centru za kulturnu dekontaminaciju.

Rođen je 1985. godine u SFRJ. Istoričar umetnosti, radi kao nezavisni kustos i likovni kritičar. Aktivan je član udruženja likovnih kritičara AICA (2011-) i redovno objavljuje likovne kritike u kulturnom dodatku Beton – Kulturno propagandni pamflet. Delovao je kao deo Kontekst kolektiva (2009-2013), platforme Kultura sećanja (2010-2014), Radne Grupe Četiri Lica Omarske (2010-2015). U fokusu njegovog interesovanja je umetnost kao kritika i politika, uz afirmaciju otvorenog kritičkog mišljenja kao javnog dobra.

Član je CZKD tima od 2017. godine.

Loading...