Ljubica Slavković je producentkinja i urednica programa u Centru za kulturnu dekontaminaciju.

Ona je arhitekta i doktorand na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2013. godine deo je tima Centra za kulturnu dekontaminaciju, kao producentkinja i urednica programa, kao i autorka projekata iz oblasti urbanih politika i arhitekture. Vodi i uređuje CZKd programsku celinu „Razumeti grad“. Aktivna je kao nezavisni istraživač i dopisnica publikacija iz zemlje i inostranstva, autorka je brojnih tekstova o gradu, arhitekturi i kulturi. Dobitnica je priznanja 36. Salona Arhitekture za arhitektonsku kritiku. Glavna je urednica beogradskog izdanja arhitektonskog časopisa i istraživačke platforme Kamenzind.

Autorka je i koordinatorka seminara i izložbe „Bogdan Bogdanović, uvod u celinu“ u saradnji s Arhitektonskim fakultetom BU, kao i međunarodnog foruma „Stvaranje konkretne utopije: arhitektura Jugoslavije, 1948 – 1980“.  Autorka je arhitektonske mape Beograda „Modernistička mapa Beograda“ i arhitektonske mape Skoplja „Modernistička mapa na Skopje“, u izdanju Blue Crow Media iz Londona. Takođe, autorka je i fascilitator studentskih radionica sa ciljem istraživanja i razumevanja urbanih politika i arhitekture Beograda („Mapa netransparentnog urbanizma“, „Reanimacija arhitekture“), i vodi stručne tematske ture Beogradom („Putevima korupcije“, „Prostori Novog Beograda“, „Neformalni život Beograda“ i dr.). Ko-autorka je animiranog filma „Naš Beograd na vodi“. Radila je kao projektant u arhitektonskim biroima Bolles+Wilson (Nemačka), Archtic i DV:A studio. Članica je ULUPUDS, međunarodne mreže INURA – International Network for Urban Research and Action, DOCOMOMO Srbija, Evropske koalicije za socijalno stanovanje i pravo na grad.

Loading...