CZKD tim

Lola Joksimović

Lola Joksimović je strateški menadžer u Centru za kulturnu dekontaminaciju.

Angažovana je na poslovima konsultacija, implementacija strategije, jačanje kapaciteta, osmišljavanje i realizacija projekata, komunikacija s međunarodnim partnerima, fandrejzing. Članica Team Europe Delegacije EU u Republici Srbiji kao nezavisni expert za pitanja evropskih integracija i javnih politika EU.

Članica je CZKD tima od 2014. godine.

Ranije radno iskustvo: rukovodilac kancelarije Tačka kulturnog kontakta, implementacionog tela EU programa “Kultura 2007 – 2013” (Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije); rukovodilac projekta – Dani kulturne baštine – European Heritage Days, Neformalna regionalna konferencija ministara nadležnih za poslove kulture – COE/Ministerial Conference; Menadžer projekata/Advertising Agency Incognito i World Bank/International Finance Corporation; Mediasat East Europe- Madrid/ Subsidiary for Madrid HUB na poslovima marketinga kroz štampane medije; Producent programa u Domu omladine – DOB; Izvršni producent i koordinator projekta How to send a Message, Međunarodne izložbe “Oktobarski salon”; Filmska produkcija, marketing, političke kampanje za Delirium Film production; Direktor marketinga, Oikos Company; Koordinacija i produkcija umetničkih projekata, PR /marketing, u Muzeju savremene umetnosti Beograd i Centru za savremenu umetnost u Beogradu.

Formalno obrazovanje: Univerzitet umetnosti u Beogradu / Centar za interdisciplinarne studije

Univerzitet LUMIERE u Lionu 2 / Fakultet za antropologiju i sociologiju, UNESCO Katedra za kulturnu politiku i menadžment u kulturu, M.A. kulturne politike i menadžmenta u kulturi: tema „Od Kulture do Kreativne Evrope“. Observoitoire des politiques culturelles; La maison des Cultures du MondeDepartement des Affaires europeennes et internationales du Ministre de la culture et de la communication, Staž posvećen državnoj administraciji u kontekstu kulturnih politika u okviru programa Courants du Monde; Univerzitet umetnosti u Beogradu, Centar za profesionalni razvoj i konsaltingu oblasti kulture, umetnosti i medija Beograd: Sertifikat – Marketing u kulturi i Strateško planiranje u institucijama  kulture; Beogradski univerzitet, Filozofski fakultet: B.A. Arheologija

Međunarodni republikanski institute – International Republican Institute Washington: Sertifikat za PR i Marketing; Generalna Direkcija za civilni vazdušni saobraćaj – Direction Generale de L’Aeronautique Civile, Beograd: Dozvola za letenje – Licence personnel de cabine

Loading...