CZKD tim

Luna Đorđević

Luna Đorđević je urednica sajta, urednica društvenih mreža i PR u Centru za kulturnu dekontaminaciju.

Rođena je u Beogradu 1986. godine. Dipolmirala je 2011. godine na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, na novinarsko-komunikološkom smeru. Završila je master studije 2014. godine, na istom fakultetu, na odeljenju za Političku teoriju, političke sociologiju i institucije.

Članica je CZKD tima od 2017. godine.

Od 2015. godine sarađuje sa Centrom za komparativne studije konflikta na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu kao asistentkinja u istraživanju i u organizaciji letnje škole iz komparativnih studija konflikta. Od 2008. godine radi kao prevodilica za engleski i srpski jezik, uglavnom za nevladine organizacije u Srbiji.

Loading...