O nama

Mesto gde ljudi dolaze da se osećaju slobodno

Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD) je neprofitna kulturna institucija čiji je rad zasnovan na kritičkom mišljenju i kulturnoj i umetničkoj produkciji.  Kulturnim i društvenim angažmanom, koji je uključio više hiljada ljudi, CZKD artikuliše inicijative politizacije i repolitizacije javnog prostora, kulture i umetnosti.

Nastao u vreme ratnog i tranzicionog razaranja, Centar je uspeo da se razvije u instituciju otpora. Otvoren je “Prvom dekontaminacijom”, 1. januara 1995. godine, u uverenju da se nacionalizam, ksenofobija i svakoliko nasilje mogu dovesti u pitanje onako kako su i razvijani – kulturom, umetnošću i javnim govorom. Od tada, Centar je institucija kritičkog mišljenja i afirmacije prava na pobunu, i to ne razdvajajući ljudska prava i pravdu, umetnost, kulturu i istinu. Od svog osnivanja CZKD je organizovao više hiljada različitih programa: predstava, performansa, izložbi, koncerata, javnih diskusija, filmskih projekcija, radionica, seminara, konferencija, predavanja i složenih izvođačkih eksperimenata. CZKD je mesto političkog i kulturnog dijaloga, javni prostor kritike i afirmacije istovremeno.

Jedan od atributa Centra za kulturnu dekontaminaciju (CZKD), po kome se izdvaja u vremenu ograničene fleksibilnosti institucija usled političke partokratije i ograničenja nezavisne kulture u koje nameće projektni model delovanja, jeste kapacitet da reaguje brzo na aktuelne društvene fenomene, da artikuliše odgovore na probleme i pitanja koji se dnevno pojavljuju. CZKD nudi mogućnost inicijativama, pojedincima i organizacijama da realizuju programe, projekte,  sastanke, akcije solidarnosti. Dugoročnom platformom “Delegirani javni prostor”, nudimo “nepredvidivost”: otvorenost za neplanirani potencijal koja je nestala i iz zvanične i iz nezavisne kulture.

Pored ostvarivanja ideja u praksi, organska vezanost teksta i konteksta još jedno je načelo politike i poetike CZKD. Ako je kultura javno dobro, i ako su disput, lom i prelom, agon i prepor, osnove društvenosti – onda je to duh mesta CZKD-a.

Proces proizvodnje Centra za kulturnu dekontaminaciju (CZKD) oslanja se na okupljanje i saradnju zajednice koju čine umetnici, aktivisti, teoretičari, nevadine organizacije, međunarodne i domaće inicijative kulture, umetnosti i ljudskih prava, i ovu dinamiku saradnje CZKD razvija i na regionalnom i međunarodnom planu. CZKD nastoji i uspeva u dvosmernosti saradnje: gostovanja, koprodukcije, podrška, razmena samo su neki od oblika razvijanja dinamike javnog prostora CZKD-a. CZKD je istovremeno i domaćin i gost.

Program CZKD-a uključuje veoma raznovrsne aktivnosti:

  • Proizvodi kulturne događaje: predstave, izložbe, performanse, različite kulturne i političke „javne gestove“
  • Ustanovljava digitalnu platformu za afirmaciju progresivnih politika
  • Razvija javni prostor za felksibilne i brze reakcije na društvena pitanja i nastoji da omogući društvenu koheziju
  • Ohrabruje i podržava saradnju među umetnicima i aktivistima u zemlji i u zemljama susedima, te sarađuje sa kulturnim organizacijama i institucijama u Evropi i svetu.
  • Promoviše saradnju između privatnog i javnog sektora, naročito u kulturi i ljudskim pravima
  • Osnažuje razvoj civilnog društva u Srbiji

Gde se nalazimo?

Nekadašnji Museo (Paviljon Veljković) prvi je privatni umetnički muzej u Beogradu (1931). Ovaj topos je CZKD ispunio pitanjima kulturnih kontinuiteta i diskontinuiteta država u kojima je opstao, upravo unošenjem novog u postojeće i stalnim preispitivanjem sopstvenog rada i konteksta u kojem deluje.

CZKD prostori

Centralni prostor programa Centra za kulturnu dekontaminaciju je Paviljon koji sa svojih 220 kvadratnih metara (visine 5,8m) smešta 120 ljudi na tribine i još 40 na stolicama (po potrebi). Tribine Paviljona su teleskopske, i mogu se različito postaviti u odnosu na zahteve programa, a njegovi zidovi izneli su mnoge izložbe i performanse.

Pored Paviljona, CZKD raspolaže sa još nekoliko prostora koji su pogodni za različite programe i skupove:
Sala na spratu je mala sala CZKD-a, odgovarajuća za manja predavanja, okrugle stolove, razgovore, radionice i razne debatne forme i skupove koji okupljaju do 40 ljudi.
Dvorišna sala se može koristiti za letnje debatne forme kada se otvara ka dvorištu koje u hladu duda smešta publiku. Takođe, za forme do 40 ljudi.
CZKD kafe je interno mesto okupljanja i neformalnih druženja.
CZKD dvorište, kaldrmisano sa centralnim dudom, je jedno od najlepših dvorišta Beograda u kome je uvek prijatno i nikada isuviše vruće, adekvatno za prateća okupljanja programa ili letnje forme.

  • Za spisak i listu CZKD tehnike pošaljite upit na info@czkd.org. Tlocrt Paviljona možete preuzeti pri dnu strane.

Adresa

Paviljon Veljković
Birčaninova 21
11000 Beograd

Tlocrt Paviljona Veljković.pdf

Adresa

Paviljon Veljković
Birčaninova 21
11000 Beograd

Tlocrt Paviljona Veljković.pdf

Loading...