Program

  • Online obuka „Demistifikacija planiranja“

    Online obuka „Demistifikacija planiranja“

    Preduslov za aktivno učešće građana i drugih zainteresovanih strana u urbanističkom planiranju i donošenju odluka od javnog interesa jeste pristup jasnim i pouzdanim informacijama,…

    10.02.2021. | 18:00
Loading...