stav

Grand Prix 44. Salona arhitekture publikaciji “U potrazi za javnim interesom: dometi urbanizma”

31.03.2022.

Publikacija „U potrazi za javnim interesom: dometi urbanizma“ urednica dr Danijele Milovanović Rodić, Ljubice Slavković i dr Marije Marune nagrađena je na 44. Salonu arhitekture nagradom Grand Prix i nagradom u kategoriji Urbanizam (2022).

Publikacija „U potrazi za javnim interesom: dometi urbanizma“ problematizuje goruće teme javnog interesa u današnjoj praksi prostornog razvoja u Srbiji. Turbulentna dešavanja koja prate proizvodnju prostora u poslednjim decenijama, u tranzicionom periodu našeg društva, kao nužnost nameću promišljanje i razumevanje samog pojma, njegove pozicije u razvojnim politikama i načine na koji se formuliše. Traganje za ovim odgovorima vodi ka suštinskom preispitivanju etičkih normi graditeljske delatnosti, posmatrane u svom najširem smislu.

Publikacija ima za cilj podsticanje diskusije, izgradnju argumentacije, povećanje kapaciteta za kritičku refleksiju svih pojedinaca i grupa zainteresovanih za utvrđivanje, interpretaciju i implementaciju javnog interesa u planiranju i upravljanju prostornim razvojem. Predstavlja reakciju grupe urbanista na sve brojnije i kompleksnije probleme u oblasti prostornog razvoja u Srbiji. Autori šest poglavlja su dolazeći iz različitih disciplina (urbanizam, urbana sociologija, prostorno planiranje, ekološko pravo) i polja delovanja (javni, civilni i akademski sektor) predstavili svoja istraživanja i stavove o ulozi, značaju, sadržaju i načinu utvrđivanja i zaštite javnog interesa.

Publikacija je realizovana u okviru dugoročnog projekta Centra za kulturnu dekontaminaciju „Ka kolaborativnom upravljanju” u kooperaciji s Heinrich Böll Stiftung – predstavništvo Beograd, i projekta „Interaktivni urbanizam: platforma za razumevanje prostornog razvoja” podržanog od Crte kroz inicijativu #GrađaniImajuMoć.

Publikacija predstavlja jedan od rezultata navedenih projekata i u funkciji je razvoja stručne platforme za unapređenje razumevanja, izgradnje znanja i argumentovanog mišljenja o problemima prostornog razvoja, i podsticanja razvoja nove kulture komunikacije u procesima preispitivanja i utvrđivanja modaliteta profesionalnog delovanja primerenih aktuelnom razvojnom kontekstu.

Autori poglavlja:
dr Ksenija Petovar, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Geografski fakultet,
dr Danijela Milovanović Rodić, docent, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
dr Marija Maruna, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
dr Siniša Trkulja, savetnik, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,
dr Jasmina Đokić, Nova planska praksa – baza za urbanistička istraživanja i razvoj planiranja,
Ana Graovac, Nova planska praksa – baza za urbanistička istraživanja i razvoj planiranja,
dr Mirjana Drenovak-Ivanović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Pravni fakultet,
Ksenija Radovanović, Nova planska praksa – baza za urbanistička istraživanja i razvoj planiranja,
Ljubica Slavković, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Nova planska praksa – baza za urbanistička istraživanja i razvoj planiranja
Godina izdanja: 2022
Izdavač: Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beograd
Produkcija: Centar za kulturnu dekontaminaciju
Dizajn: Mane Radmanović
ISBN 978-86-7924-283-9

Onlajn verzija publikacije je dostupna na ovoj adresi: http://interaktivniurbanizam.com/publikacije/

 

 

 

Još članaka

Loading...