stav

Ivana Teofilović – Mapiranje strategija za zaštitu branitelja i braniteljki ljudskih prava

19.12.2021.

#NemaKraja borbi za bolje i pravednije društvo

 

Napadi na aktiviste, udruženja i nezavisne medije u Srbiji poslednjih godina postali su svakodnevica. Svakodnevica svih onih koji se zalažu za zaštitu ljudskih prava i sloboda, demokratizaciju društva i očuvanje vladavine prava.  Broj pretnji, napada, zastrašivanja i pritisaka je svakim danom je sve veći, prostor za delovanje se sve više sužava, a odgovor i reakcija nadležnih institucija izostaje. Naročito je zabrinjavajuća činjenica da napadi i diskreditacija ne dolaze samo kroz već oprobani mehanizam korišćenja GONGO organizacija već i od strane najviših nivoa vlasti. Iz svih ovih razloga, u aprilu 2019. godine nastala je ideja o okupljanju organizacija civilnog društva oko zajedničke platforme za zaštitu i unapređenje slobode udruživanja, okupljanja i izražavanja. Iz ideje da samo zajedno, udruženi, možemo da nastavimo borbu, nastala je Platforma Tri slobode.

Cilj stvaranja Platforme je doprinos demokratizaciji društva, izgradnji pravne države i aktivnom učešću građana i građanki u kreiranju i sprovođenju socijalnih i ekonomskih reformi kroz zaštitu i punu primenu tri slobode: udruživanja, okupljanja i izražavanja.

Pratimo, beležimo i objavljujemo redovne dvonedeljne izveštaje Tri slobode pod lupom i alarmiramo domaću i međunarodnu javnost. Tokom 2021. godine zabeležili smo 93 kršenja prava na slobodu izražavanja, 37 kršenja prava na slobodu udruživanja i 32 kršenja prava na slobodu okupljanja. Naši izveštaji oslikavaju zabrinjavajuću situaciju u kojoj se nalazi društvo u Srbiji danas.

Protekle dve godine i pandemija virusa Covid-19 naročito su bile izazovne za rad branitelja i braniteljki ljudskih prava. Pored masovnih kršenja ljudskih prava, zabeleženi su i sve veći pritisci i kampanje targeterinja organizacija, medija i pojedinaca koji su imali kritički odnos prema delovanju vlasti.

Posebnu pažnju domaće i međunarodne javnosti privukao je slučaj „Spisak“ koji predstavlja novi vid pritiska na branitelje i braniteljke ljudskih prava. U julu 2020. godine, Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma uputila je dopis svim poslovnim bankama u Srbiji kojim je tražila da joj se dostave poverljivi finansijski podaci o 37 organizacija civilnog društva i 20 povezanih pojedinaca, bez jasnog pravnog osnova. Budući da jedini zajednički činilac organizacija i pojedinaca koji su se našli na „spisku“,  kritički odnos prema vlastima, bilo je jasno da se radi o targetiranom pritisku. Organizacije su zajednički reagovale i uputile pritužbu Specijalnim procedurama UN, koje su ustanovile da se radilo o zloupotrebi pravnog okvira za sprečavanje pranja novca radi zastrašivanja organizacija civilnog društva, medija i pojedinaca i gušenja kritike. Ove ocene su kasnije potvrdile i dve najrelevantnije međunarodne organizacije u ovoj oblasti, FATF i MONEYVAL. Slučaj je do danas ostao bez epiloga, a njegove posledice bile su dalje urušavanje ugleda i kredibiliteta organizacija i pojedinaca koji se decenijama bore za poštovanje ljudskih prava i demokratije u Srbiji.

Uprkos svemu, jedino što nam preostaje je da nastavimo da ispunjavamo svoju misiju i ukazujemo na važnost očuvanja i zaštite ljudskih prava. Znamo da je put dug a borba teška.  Svesni činjenice da je javnost jedina linija odbrane koju imamo na raspolaganju, važno je da uvek glasno govorimo o napadima i pritiscima, jer iako oni nisu procesuirani od strane nadležnih institucija,  ne smeju proći nezapaženi. Najveću snagu imamo udruženi i solidarni i zbog toga možemo sa sigurnošću kažemo, da  #NemaKraja borbi za bolje i pravednije društvo.

 

*Platformu Tri slobode čine : A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Autonomni ženski centar, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Beogradski centar za ljudska prava, CRTA, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Centar za praktičnu politiku, Građanske inicijative, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Inicijativa mladih za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD), Naša zadužbina, Catalyst fondacija,  Novi optimizam, Partneri Srbija, Slavko Ćuruvija fondacija, Trag fondacija, Transparentnost Srbija, Srbija u pokretu, Nezavisno udruženje novinara Srbije.

 

Ivana Teofilović, Građanske inicijative, Beograd

Još članaka

Loading...