stav

Mapiranje strategija zaštite branitelja i braniteljki ljudskih prava

16.11.2021.

Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD) je u januaru 2020. godine započeo rad na realizaciji aktivnosti u okviru projekta Mapiranje strategija zaštite branitelja i braniteljki ljudskih prava, koji je realizovan uz podršku Delegacije Evropske Unije u Srbiji. U okviru ove inicijative, CZKD je identifikovao, dokumentovao i analizirao brojne strategije i mehanizme koje braniteljke i branitelji ljudskih prava u Republici Srbiji koriste kako bi odgovorili na mnogobrojne pritiske i pretnje sa kojima se suočavaju u svom radu. Razmatran je takođe  aktivizam unutar njihovih zajednica u odnosu na društvene, političke i pravne posledice ovih akcija, kao i na medijsko izveštavanje o njima. Zatim, uticaj i posledice pomenutih pritisaka po same braniteljke i branitelje, kao i ocene efikasnosti ovih strategija zaštite primenjenih od strane samih braniteljki i branitelja. Iako je prvobitno bilo planirano da istraživanje bude sprovedeno na terenu i unutar zajednica gde braniteljke i branitelji rade i deluju, zbog pandemije COVID-19, CZKD je tokom 2020 bio primoran da obavi intervjue online.

Stoga je CZKD tokom 2020. i 2021. godine sproveo online i offline istraživanje sa predstavnicima nekoliko grupa, u okviru koga je obavljeno 59 intervjua sa različitim organizacijama za ljudska prava, organizacijama koje se bave zaštitom socijalnih prava ugroženih građanki i građana, političkim organizacijama, novinarima i novinarkama, medijskim udruženjima, angažovanim predstavnicima akademske zajednice, organizacijama za zaštitu prava žena i zaštitu žena žrtava nasilja, organizacijama za prava LBGTQAI+ osoba, organizacijama za borbu protiv trafikinga, aktivistima i predstavnicima organizacija mladih, predstavnicima antifašističkih pokreta, predstavnicima malih organizacija na lokalnom nivou, aktivistkinjama za borbu protiv seksualnog uznemiravanja, predstavnicima organizacija nacionalnih manjina u Srbiji, ekološkim pokretima i neformalnim  građanskim inicijativama.

Široki spektar učesnika i učesnica istraživanja predstavlja primenu definicije „branitelja ljudskih prava“, koja je u skladu sa principima sadržanim u Deklaraciji o pravu i odgovornosti pojedinaca, grupa i organa društva da promovišu i štite univerzalno priznata ljudska prava i osnovne slobode (usvojene Rezolucijom Generalne skupštine UN 53/144, 9. decembar 1998) i Smernica EU o braniocima ljudskih prava (2008).

Ovde možete videti rezultate ovog istraživanja.

Još članaka

Loading...