stav

Mapiranje strategija zaštite branitelja i braniteljki ljudskih prava

16.11.2021.

Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD) je u januaru 2020. godine započeo rad na realizaciji aktivnosti u okviru projekta Mapiranje strategija zaštite branitelja i braniteljki ljudskih prava, koji je realizovan uz podršku Delegacije Evropske Unije u Srbiji. U okviru ove inicijative, CZKD je identifikovao, dokumentovao i analizirao brojne strategije i mehanizme koje braniteljke i branitelji ljudskih prava u Republici Srbiji koriste kako bi odgovorili na mnogobrojne pritiske i pretnje sa kojima se suočavaju u svom radu. Razmatran je takođe  aktivizam unutar njihovih zajednica u odnosu na društvene, političke i pravne posledice ovih akcija, kao i na medijsko izveštavanje o njima. Zatim, uticaj i posledice pomenutih pritisaka po same braniteljke i branitelje, kao i ocene efikasnosti ovih strategija zaštite primenjenih od strane samih braniteljki i branitelja. Iako je prvobitno bilo planirano da istraživanje bude sprovedeno na terenu i unutar zajednica gde braniteljke i branitelji rade i deluju, zbog pandemije COVID-19, CZKD je tokom 2020 bio primoran da obavi intervjue online.

Stoga je CZKD tokom 2020. i 2021. godine sproveo online i offline istraživanje sa predstavnicima nekoliko grupa, u okviru koga je obavljeno 59 intervjua sa različitim organizacijama za ljudska prava, organizacijama koje se bave zaštitom socijalnih prava ugroženih građanki i građana, političkim organizacijama, novinarima i novinarkama, medijskim udruženjima, angažovanim predstavnicima akademske zajednice, organizacijama za zaštitu prava žena i zaštitu žena žrtava nasilja, organizacijama za prava LBGTQAI+ osoba, organizacijama za borbu protiv trafikinga, aktivistima i predstavnicima organizacija mladih, predstavnicima antifašističkih pokreta, predstavnicima malih organizacija na lokalnom nivou, aktivistkinjama za borbu protiv seksualnog uznemiravanja, predstavnicima organizacija nacionalnih manjina u Srbiji, ekološkim pokretima i neformalnim  građanskim inicijativama.

Široki spektar učesnika i učesnica istraživanja predstavlja primenu definicije „branitelja ljudskih prava“, koja je u skladu sa principima sadržanim u Deklaraciji o pravu i odgovornosti pojedinaca, grupa i organa društva da promovišu i štite univerzalno priznata ljudska prava i osnovne slobode (usvojene Rezolucijom Generalne skupštine UN 53/144, 9. decembar 1998) i Smernica EU o braniocima ljudskih prava (2008).

Ovde možete videti rezultate ovog istraživanja.

Još članaka

 • In Memoriam: Damir Pavić Septik

  In Memoriam: Damir Pavić Septik

    25.01.2024. preminuo je umetnik Damir Pavić Septik. Ponosni smo što smo imali priliku da sa njim godinama sarađujemo i delimo inspiraciju, ideje  i…

  26.01.2024.
 • Support for the struggle against war and repression!

  Support for the struggle against war and repression!

  Support for the struggle against war and repression! For the collective Chto Delat, from the performance collective New People: Aleksandra Sekulić, Ana Isaković, Ana…

  23.03.2022.
 • In Memoriam: Bojan Tončić (1967-2024)

  In Memoriam: Bojan Tončić (1967-2024)

  Komemorativni skup u čast preminulog novinara, kolege i prijatelja Bojana Tončića  održan je u utorak 7. maja, u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Na skupu…

  07.05.2024.
Loading...