stav

Saopštenje organizacija sa nezavisne kulturne scene

Autor: Nezavisna kulturna scena Srbije
17.07.2014.

Dole potpisane organizacije, koje su deo nezavisne kulturno umetničke scene, pridružuju se protestima protiv predloženih izmena Zakona o radu, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakona o privatizaciji i Zakona o stečaju.

Kao što je u mnogim analizama već istaknuto, ovim izmenama nastavlja se prebacivanje tereta ekonomske krize na leđa najširih, a često i najugroženijih slojeva društva. Nastavljajući da nameće odgovornost za katastrofalnu ekonomsku situaciju u zemlji na same građane, bez ikakvih konkretnih ideja kako da spreči bankrot države, Vlada Srbije ujedno stvara opasan animozitet među različitim grupama u društvu, proglašavajući ih, u skladu sa dnevnopolitičkim potrebama –  neradnicima,  parazitima ili kočničarima navodnih reformi i prosperiteta. Iako se javnosti obećava da će izmene Zakona o radu dovesti do povećanja zaposlenosti, nije jasno na koji će način to biti omogućeno. Jasno je da će se sniziti i onako niske plate, ukinuti svaki oblik sigurnosti radnog odnosa i ugroziti sloboda sindikalnog organizovanja i radničkog udruživanja. Ukoliko budu usvojene predložene izmene one će biti na štetu radnika a time i celog društva.

Na to se, prema mišljenju relevantnih kritičara ovakvih poteza Vlade, nadovezuju i izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje neće pogoditi samo penzionere i penzionerke, već i ogroman broj porodica koje zavise upravo od malih penzija najstarijih članova porodice. Te izmene direktno ugrožavaju i veliki broj mladih ljudi, među kojima je i najveća nezaposlenost, jer će morati da nastave da čekaju u redovima za bilo kakav posao i postati još podložniji interesima poslodavaca. Dodatno, predložene izmene Zakona o privatizaciji i Zakona o stečaju prete zatvaranjem i onom malom broju (državnih) preduzeća koje dosadašnje vlasti nisu još uništile podržavajući tajkunsku privredu.

Naše organizacije, pored zabrinutosti zbog posledica izmena ovih zakona, skreću pažnju i da je kršenje formalnih demokratskih procedura u donošenju izmena Zakona o radu nedopustivo. Time se narušava rad institucija i sprečava učešće u odlučivanju onih o čijoj se sudbini radi. Takođe, kampanju koja se u državnim i privatnim medijima, uz agilno učešće istaknutih zvaničnika vlasti, vodi protiv onih koji se ovim zakonima sa pravom suprotstavljaju smatramo  neprihvatljivom i društveno vrlo štetnom. Sećamo se vođenja ovakvih pogubnih kampanja protiv političkih neistomišljenika tokom devedesetih i decenije našeg rada smo uložili, a i dalje ga ulažemo u otklanjanje njihovih pogubnih posledica po demokratsku svest i kulturu.

S obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, pozivamo prvenstveno kolege i koleginice – radnike i  radnice u kulturi, kako one koji rade u institucijama kulture, tako i one iz civilnog sektora, da se usprotive usvajanju izmena ovih zakona. Pozivamo i sve druge ljude – zaposlene i nezaposlene, penzionere i penzionerke, studente i studentkinje, sindikate, da stanu u odbranu ljudskog i radničkog dostojanstva i opšteg napretka celokupnog društva.

 1. Kontekst kolektiv, Beograd
 2. Poezin, Beograd
 3. Kurs, Beograd
 4. Prozaonline, Beograd
 5. Hop.la!, Beograd
 6. Ministarstvo prostora, Beograd
 7. ZMUC, Zemun
 8. LiceUlice, Beograd
 9. Dobrica Veselinović
 10. See.Cult, Beograd
 11. Bojana Petković
 12. ERG Status, Beograd
 13. Photo Expo, Beograd
 14. Scena Carina, Beograd
 15. Stanica, Beograd
 16. KC Rex, Beograd
 17. Perionica, Beograd
 18. Centar za razvoj fotografije, Beograd
 19. Transformator, Beograd
 20. Kiosk, Beograd
 21. CK13, Novi Sad
 22. Prostor, Beograd
 23. Asocijacija mladih, Kruševac
 24. CZKD, Beograd
 25. Frekvencija, Beograd
 26. E-tvrđava, Novi Sad
 27. Kulturni centar Lift, Čačak
 28. „Krug“ centar vizuelnih istraživanja, Čačak
 29. Generator, Vranje
 30. Hajde.da, Beograd
 31. Cirkusfera, Beograd
 32. Šok zadruga, Novi Sad

Dalje potpisivanje je u toku.

Još članaka

Loading...