stav

Support for the struggle against war and repression!

23.03.2022.

Support for the struggle against war and repression!
For the collective Chto Delat, from the performance collective New People:

Aleksandra Sekulić, Ana Isaković, Ana Stojanović Bartoli, Arion Aslani, Biljana Kosmogina, Darija Davidović, Isidora Ficović, Iva Kontić, Ivana Drenjanin, Olja Nikolić Kia, Kristina Drašković Bochkov, Lidija Antonović, Monika Husar, Olivera Milojević, Senka Domanović i Vladimir Bjeličić.

Podrška borbi protiv rata i represije!
Kolektivu Chto delat od dela kolektiva predstave Novi ljudi:

Aleksandra Sekulić, Ana Isaković, Ana Stojanović Bartoli, Arion Aslani, Biljana Kosmogina, Darija Davidović, Isidora Ficović, Iva Kontić, Ivana Drenjanin, Olja Nikolić Kia, Kristina Drašković Bochkov, Lidija Antonović, Monika Husar, Olivera Milojević, Senka Domanović i Vladimir Bjeličić.

Поддержка борьбы с войной и репресиями!
Kоллективу „Что делать“ от коллектива спектакля „Новые Люди“:

Aleksandra Sekulić, Ana Isaković, Ana Stojanović Bartoli, Arion Aslani, Biljana Kosmogina, Darija Davidović, Isidora Ficović, Iva Kontić, Ivana Drenjanin, Olja Nikolić Kia, Kristina Drašković Bochkov, Lidija Antonović, Monika Husar, Olivera Milojević, Senka Domanović i Vladimir Bjeličić.

Original photo/ orginialna fotografija: Srdjan Veljović;
Intervention on the photo/ intervencija na fotografiji: collective of the performance New People/ kolektiv predstave Novi ljudi

 

Još članaka

Loading...