stav

Za Rome nejednaka pomoć

Autor: B92
30.05.2014.

Beograd — Grupi od 31 građanina romske nacionalnosti, među kojima je 20 dece, izmeštenoj iz poplavljenih domova, nije pružena ista pomoć kao drugim evakuisanim licima.

Kako je naveo Zaštitnik građana, oni su izmešteni iz svojih domova u neformalnim naseljima, a nisu im na isti način i u istom obimu obezbeđeni smeštaj i druge vrste pomoći i zaštite kao drugim licima koje su pogodile poplave.

„Ovim građanima, uključujući i decu, nije pružena zdravstvena zaštita i briga, socijalna zaštita niti druge usluge i podrška koja je neophodna i koja je pružana drugim građanima u stanju posebne ranjivosti usled evakuacije iz poplavljenih domoav“, utvrdio je Zaštitnik građana.

Kako je utvrdio ombudsman, grupa je boravila u različitim prostorima javnih vlasti i organizacija, od kojih nijedan nije ispunjavao potrebne higijenske uslove, a u prihvatnom centru u Dobanovcima nije im dozvoljen smeštaj iz otvoreno diskriminatornih razloga.

„…Time su prekršena prava ovih građana, posebno dece, na odgovarajući smeštaj, na zaštitu zdravlja, na neodložnu pomoć u situaciji ugroženosti i na jednako postupanje i jednaku zaštitu prava“, navodi ombudsman.

Takođe, kako je utvrdio Zaštitnik građana organi uključeni zbrinjavanje stanovništa posle poplave „međusobno tokom više dana poriču nadležnost za različite aspekte zbrinjavanja i upućuju jedni na druge„.

„Među njima nema saglasnosti o minimumu funkcionalne organizacije, odnosno podeli nadležnosti i usklađivanju rada“, navodi se.

Preporuke ombudsmana su da Centar za socijalni rad Beograda i Crveni krst bez odlaganja razjasne nadležnosti i preduzmu sve mere da ova grupa građana bude smeštena u uslovima koji nisu lošiji od uslova u kojima borave drugi građani evakuisani zbog poplava.

Takođe, preporučeno je da se oni evidentiraju kao i svi drugi građani, kao i da se prema njima postupa kao i prema drugima, uključujući pružanje zdravstvenih usluga, obrazovanje za decu, socijalnu zaštitu, ishranu, odevanje i svaki drugi vid pomoći koji se pruža žrtvama elementarne nepogode.

Grupa u kojoj je skoro polovina dece smeštena je trenutno na Novom Beogradu. U pitanju je prostor skloništa, koji nije pripremljen za prihvat ljudi i nema elementarne sanitarne i druge potrebne uslove, navodi se u dokumentu Zaštitnika građana.

Još članaka

  • Borka Pavićević (1947-2019): skica za biografiju
    Autor: Latinka Perović

    Borka Pavićević (1947-2019): skica za biografiju

    U jesen 2018. godine u Centru za kulturnu dekontaminaciju predstavljena je knjiga Živeti svoje ideale. Sonja Biserko, skica za portret, koju su prijatelji i saradnici…

    06.09.2019.
  • Saša Ilić: Revolucionar
    Autor: Marija Krtinić

    Saša Ilić: Revolucionar

    „Moji književni junaci su pre svega revolucionari i revolucionarke, bilo da je reč o akterima avangarde u koju je uklopljena priča iz tridesetih godina,…

    21.01.2020.
  • Borka Pavićević (1947-2019) – Sreća u celini
    Autor: Aleksandra Sekulić

    Borka Pavićević (1947-2019) – Sreća u celini

    30. juna 2019. godine preminula je Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju. Dramaturg, sa magistarskom tezom „Neorealistička drama u Srbiji između dva svetska…

    19.07.2019.
Loading...