stav

Zoran Naskovski u Salonu 77 – Mandala i krst / preko vidljivog

07.10.2021.

Umetnik Zoran Naskovski u Salonu 77 (Bali-begova džamija) u Nišu predstavlja nastavak svog višegodisnjeg projekta Mandala i Krst, koji je sa različitim podnaslovima do sada predstavljen u dva dislocirana prostora.

Prvo javno predstavljanje, pod naslovom „Mandala i krst / zbogom oružije“ (2014) referisalo je na rat i kulturu sećanja, i drugo „Mandala i krst / zamračenje, izbeglice i ekonomsko kockanje“ (2015), u vreme eskalacije izbegličke krize, bilo je na izložbama održanim u Centru za kulturnu dekontaminaciju.

Projekat je u svom proširenom izdanju pred-stavljen pod nazivom „Mandala i krst / dokumenti 2015 – 2018“ u galeriji Menjačnica Goethe instituta u Beogradu (2018). Salon 77 u Nišu predstavlja treći dislocirani prostor u kojem je postavljena instalacija koja uključuje dokumente, artefakte, video, objekte i zvuk.

“Mandala i krst je kompleksan projekat zasnovan na višegodišnjem istraživačkom radu i arhiviranju dokumenata, a pošto je utemeljen u realnom, menjao se u skladu sa promenama kakve su se dešavale u realnom vremenu i realnom životu. Na izložbi „Mandala i krst / preko vidljivog / 2015-2021“, postavljaju se pitanja koja se tiču mnogih ljudi u sve većem delu sveta. Pitanja kako opstati u vremenu sve većih podela i nerazumevanja, fragmentacija naroda i kultura, u vremenu kada mediji i propaganda poprimaju sve niži nivo, a digitalni nadzor postaje sve prisutniji“, kaže konceptualni i medijski umetnik, autor izložbe – Zoran Naskovski.

Dokumenti, artefakti, pa čak i suveniri koji se nalaze na izložbi ispresecani su u prostoru sa visećim objektima, i sa fragmentima instalacije od kojih su neki kriptovani i sa kojima stvaraju niz konekcija i odnosa. Kako objašnjava Naskovski, oni nisu izloženi kako bi na jednostavan i lak način dali odgovore, niti su izloženi sa unapred projektovanim pozitivnim ili negativnim značenjem, već pre svega sa namerom da kroz niz podataka, informacija i odnosa koje međusobno grade otvore prostor za razmišljanje u cilju boljeg sagledavanja problema i iznalaženja alternativnih strategija i rešenja u borbi za opstanak, u nedostatku globalnih projekata i ideja za rešenje krize.

Izložba zato zahteva angažovanog i aktivnog posmatrača, koji mora da uloži napor na sličan način na koji je uložen napor prilikom arhiviranja materijala, kao i pri realizaciji izložbe. „Performans Lenhart Tapes i Tijane Stanković na otvaranju je bio direktna veza sa izložbom, prostorom i mestom gde je izveden, jer je takođe gradio kompleksne od-nose kroz zvuk, koji se nekad sudarao kroz šum i buku, a nekada preklapao i prožimao na najsuptilniji način”, navodi umetnik.

Projekat Mandala i krst, predstavlja otvorenu platformu za preispitivanje politika slika u prostoru između vidljivog i nevidljivog, putem analize novouspostavljenih odnosa i relacija u svetu, kroz prizmu stvaranja novih linija razgraničenja između evropskog i neevropskog poretka i konteksta.

Izmeštanjem medijske pažnje sa ovih događaja, prikrivena je i realnost dodatnog zatvaranja granica u vreme pandemijske krize uzrokovane pojavom virusa Covid-19. Ovaj problem dodatno je produbljen sistemskim nasiljem, uvođenjem novih ograničenja, izgradnjom ograda i zidova kao i jačanjem desnice i populizma.

“Od samog početka devedesetih godina, od kada sam prisutan na umetničkoj sceni, živeo sam i radio uglavnom u vremenima vanrednih stanja i kriza. Ono što je bitno za periode kriza, koji se ciklično ponavljaju, jeste da se u tim vremenima uvode viši nivoi nadzora i kontrola, koji nakon izlaska iz kriza i dalje ostaju i dodatno sužavaju prostore sloboda. Pandemija je bitno izmenila život svuda u svetu, ali je pre svega onemogućila slobodu kretanja ljudi. U takvim uslovima prelazak na on-line platforme i izmenjene načine izlaganja su postali neminovnost. Međutim, upravo te izmenjene okolnosti su u nekim trenucima pokazale viši nivo razumevanja i solidarnosti među ljudima, što je i najbolje što može da se dogodi u takvim uslovima. Prošle godine, u jeku pandemijske krize, realizovao sam rad i izložbu CRISIS / Ornet Kolmen u Beogradu koja je dobila Politikinu nagradu kao najbolja izložba u 2020. godini. Bez pomoći prijatelja taj rad ne bi mogao da se realizuje i ta pomoć i solidarnost je ono ključno što se dogodilo i što je bilo u direktnoj vezi sa osnovnom idejom rada, koji je i kroz naziv uspostavio vezu sa godinom koja je označena kao godina krize. Slična stvar se ponovila i ove godine. Izložba Mandala i krst / preko vidljivog / 2015-2021 je realizovana u malo boljim uslovima i okolnostima u saradnji sa profesionalcima koji su pokazali pozitivnu energiju i visok stepen saradnje. To je ono što sam želeo i što sam pokušao da na neki način organizujem u samom početku prilikom razgovora i dogovora oko izložbe. Možda to iziskuje dosta dug period priprema i dogovora, ali je u ovom trenutku saradnja možda ključna reč”, navodi Naskovski.

Autor ukazuje na to da u vremenu sve veće fragmentacije naroda i kultura, ali i pojačanog digitalnog nadzora, nepostojanje globalnih programa za razumevanje krize i rešenje problema, sužava prostor za delovanje unutar restriktivnih sistema i usmerava ugrožene pojedince i grupe za iznalaženje alternativa u najvećem delu sveta. Kroz čin nestajanja (i pojavljivanja), u prostorima između starog i novog, digitalnog i analognog, fizičkog i virtuelnog oni pronalaze mogućnost opstanka u današnjem postdigitalnom svetu.

Izložba „Mandala i krst / preko vidljivog / 2015 – 2021“ je koncipirana kao otvoreni proces, koji ohrabruje posetioce da na slobodan i ličan način pokušaju da uspostave veze između niza informacija, artefakata, objekata i medijskih sadržaja, dok će tokom trajanja izložbe biti postepeno dodavane didaktičke table sa objašnjenjima u vezi pojedinačnih segmenata instalacije. Dugoročni cilj projekta „Mandala i krst“ je stvaranje arhiva i otvorene platforme koji nude mogućnost za aktivno delovanje, kao i za bolje sagledavanje ovog problema koji će dugo biti aktuelan u 21. veku.

Izložba „Mandala i krst / preko vidljivog / 2015 – 2021“ u Salonu 77 (Bali-begova džamija) u Nišu otvorena je od 28.09 – 15.10.2021. Kustos izložbe je istoričar umetnosti Dejan Vasić.

Zoran Naskovski Mandala i krst / preko vidljivog / 2015 – 2021, delegirani performans Lenhart Tapes-a i Tijane Stanković, u Salonu 77, foto: Vladimir Opsenica

Zoran Naskovski Mandala i krst / preko vidljivog / 2015 – 2021, pogled na instalaciju u Salonu 77, foto: Vladimir Opsenica

Zoran Naskovski Mandala i krst / preko vidljivog / 2015 – 2021, pogled na instalaciju u Salonu 77, foto: Vladimir Opsenica

Zoran Naskovski Mandala i krst / preko vidljivog / 2015 – 2021, pogled na instalaciju u Salonu 77, foto: Vladimir Opsenica

Zoran Naskovski Mandala i krst / preko vidljivog / 2015 – 2021, pogled na instalaciju u Salonu 77, foto: Vladimir Opsenica

Još članaka

 • POVODOM NAJAVE POKRETANJA INICIJATIVE PRED GRADSKOM KOMISIJOM ZA SPOMENIKE I NAZIVE TRGOVA I ULICA

  POVODOM NAJAVE POKRETANJA INICIJATIVE PRED GRADSKOM KOMISIJOM ZA SPOMENIKE I NAZIVE TRGOVA I ULICA

  Povodom najave pokretanja inicijative Pokreta slobodnih građana (PSG) da se ime Borka Pavićević dodeli javnoj površini u Beogradu, koja je oivičena ulicama Birčaninova, Bulevar…

  20.10.2022.
 • Podrška borbi protiv rata i represije!

  Podrška borbi protiv rata i represije!

  Podrška borbi protiv rata i represije! Kolektivu Chto delat od dela kolektiva predstave Novi ljudi: Aleksandra Sekulić, Ana Isaković, Ana Stojanović Bartoli, Arion Aslani,…

  23.03.2022.
 • In Memoriam: Dubravka Ugrešić (1949-2023)

  In Memoriam: Dubravka Ugrešić (1949-2023)

  „Svojevremeno je Dubravka Ugrešić, jedna od pet „hrvatskih veštica“, devedesetih, na preispitivanje (omiljena reč kada je pozorište u pitanju, u tekstovima o pozorištu uporno…

  17.03.2023.
Loading...