FORA

FORA – razvoj evropskog kulturnog građanstva kroz kulture zasnovanu na debati i kreiranju politika za Akcioni plan integracije.

FORA (lat. Forum, forumi) uspostavlja međunarodnu partnerstvo aktera iz Grčke, Hrvatske, Srbije i Švedske radi stimulisanja i organizovanja inicijative za sastajanje lokalnih i migrantskih zajednica i fokusira se na zajedničko razmišljanje, dijalog i direktno učešće u kreiranju politika o višegodišnjim temama definisanih programom Evropa za građane i građanke.

Partneri na projektu
Skådebanan Västra Götaland /TILLT Švedska
Centar za mirovne studije / Hrvatska
Symβiosis / Grčka

Cilj projekta je promovisanje međusobne integracije ovih zajednica kroz stvaranje pozitivnih narativa i politika o interkulturalnom dijalogu, solidarnosti i društvenom angažovanju građana i građanki, i međusobnog razumevanja kroz vežbe inkluzivnog građanstva koje olakšavaju koheziju i jačaju socijalnu pripadnost zajednice.

Sastanci će se odvijati u vidu periodičnih skupova i podrazumevaće ko-kreativno demokratsko učešće, koje će osmisliti partneri i zasnovaće se na metodama kulture (1 kulturna radionica, 1 otvorena debata po zemlji + 1 diseminacijski događaj), ugošćenim u javnim prostorima i u okviru tekućih integracionih procesa u različitim društvenim oblastima (obrazovne institucije, zdravstvena zaštita, organi za migracije i azil, NVO i civilno društvo). Uključeni akteri iz svake oblasti će raditi u okviru svojih kapaciteta na izazovima integracije iz lokalne i evropske perspektive i učestvuju u preklapanju konkretnih procesa kreiranja politike, predlagaće / razgovaraće o konkretnim rešenjima za izazove lokalnih integracija kroz saradnju / koordinaciju na evropskom nivou, koji istovremeno postaju predlozi politika za  Akcioni plan za integraciju koji razvija DG za migracije i unutrašnje poslove (Strateški plan 2016-2020).

Rezultati integracije / politike biće predstavljeni u publikaciji i javno prezentovani na međunarodnom forumu, a biće izrašen i izveštaj konstruktivnog pripovedanja o novom građanstvu i integraciji, kao i predlozi politika, izgrađenih kroz interkulturalno građanstvo i učešće, i zagovaranje integracije kao procesa dvostrane saradnje.

FORA izveštaj projekta

Nema sadržaja.

Loading...