Pertej/Beyond/Preko 20 godina

Motivisan impresivnim kontinuitetom saradnje i razmene u regionu u polju savremene umetnosti koja nema dovoljno vidljivosti i podrške za uključivanje mladih generacija u produkciju, projekat „Pertej/Beyond/Preko 20 years“ okupiće ne samo mlade učesnike već i iskusne umetnike, istoričare, teoretičare, sociologe u specifičan transfer znanja, eksperimentalni obrazovni program kojim će intergeneracijska saradnja voditi i do produkcije novih umetničkih dela i tekstova. Time projekat dalje razvija ideju participativnog obrazovanja, umetničke produkcije i kritičkog mišljenja koja je razvijana decenijama u nezavisnoj kulturi i medijima i već uveliko utiče na emancipaciju obrazovnih i kulturnih sistema u Evropi.  Za početnu tačku istraživanja manje poznatih kontinuiteta saradnje, razmene i kritike uzeta je izložba “Pertej” održana u Centru za kutlurnu dekontaminaciju 1997. godine, ali će se polje istraživanja proširiti na onu vremensku i geografsku celinu koju današnje generacije prepoznaju kao svoj pretekst i kontekst svog delovanja.

Projekat finansira Evropska Unija kroz Instrument za predpristupnu pomoć. Sadržaj je isključiva odgovornost CZKD-a i ni pod kojim okolnostima se ne može smatrati da odražava stav Evropske unije.

Projekat je podržan od strane Ambasade Švajcarske u Republici Srbiji i u Crnoj Gori. Stavovi izneti ovde pripadaju isključivo autoru i ne odražavaju nužno zvanične stavove Ambasade Švajcarske u Republici Srbiji i u Crnoj Gori.

Loading...