RETRO:aktiva

Građanski aktivizam i otpor u retrospektivi: post-jugoslovenske regije (1980-2016) se fokusira na afirmaciju građanskog aktivizma i otpora u post-jugoslovenskim zemljama u poslednje tri decenije, povlačeći paralelu između demokratskog procesa tranzicije i ratom ugroženih područja. U toku kreiranja “Spomenara aktivističkog nasleđa”, kritičkog osvrta na aktivističke akcije i performanse koji su nastajali u Regionu u periodu od 1980-ih do danas (feminističke inicijative i ekološki pokreti ’80-ih, anti-ratne inicijative ’90-ih, noviji oblici građanskog samoorganizovanja u oblasti ljudskih i prava nacionalnih manjina, pokreti LGBT zajednice, borbe za javna dobra, slobodu medija, direktnu demokratiju itd. ), RETRO:aktiva će omogućiti ponovno promišljanje različitih oblika građanskog angažmana usmerenog na kreiranje demokratskog pluralizma od vremena socijalizma, preko ratnih 1990-ih, do novijih oblika aktivizma u još uvek nestabilnim demokratijama država Zapadnog Balkana. Tim koji realizuje RETRO:aktivu čine aktivisti, umetnici, istraživači, kustosi i novinari iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije.

Nema sadržaja.

Loading...