Program

  • FORA – Radionice digitalne fotografije i Forum Teatra

    FORA – Radionice digitalne fotografije i Forum Teatra

    Naš pristup socijalnoj (migrantskoj) integraciji utemeljen je u Habermasovoj teoriji komunikativnih aktivnosti o razvijanju solidarnosti među grupama, koje obezbeđuje novo/a znanje/a o tome kako…

    16.04.2018. | 11:00
Loading...